Spilleformer

BEST-BALL
Holdturnering, hvor hvert hold består af 4 spillere. Der spilles Stableford. Alle 4 spilleres navne og hcp/slag angives i hver sin spalte på scorekortet og pointene føres for hver spiller. Derefter lægges de 3 bedste scores på hvert hold sammen og føres ud i spalten ”i alt”.

Hvis tallet 4 ikke går op i antallet af spillere, sørger turneringsledelsen for at lægge en ekstra spiller kaldet ”Pedro” til holdet. ”Pedro” laver 1 point på alle par 3 og par 5 huller og 2 point på par 4 hullerne = i alt 29 point.

Turneringsledelsen sørger for holdsammensætning og udlevering af scorekort.

HUSK AT SAMLE OP HVIS DEN FJERDE SPILLER IKKE KAN FORBEDRE SCOREN. DETTE BEVIRKER, AT RUNDEN TAGER MINDRE TID.

ECLECTIC
Eclectic turnering spilles som slagspil over 2 runder. Spillere i B-rækken spiller dog Stableford.

Hver spiller tildeles ¾ af sine tildelte slag for hver runde. Slagene fordeles efter banens handicapnøgle. Eventuelle decimaler afrundes til nærmeste hele slag, idet 0,5 rundes op. Decimaler kan ikke senere tages i betragtning. Der vil ligge en omregningstabel til ¾ antal slag hos starteren.

I den første spillerunde noteres scoren på hvert hul ligesom i slagspil.

Scorekortet underskrives og afleveres på helt normal vis, men husk der skal være plads til endnu to underskrifter til anden runde.

Den følgende onsdag (anden runde) bliver det samme scorekort, som blev benyttet i første runde, udleveret af starteren. På det noteres i anden spalte det bedste resultat, opnået i de to runder.

HUSK AT SAMLE OP, HVIS DU IKKE KAN FORBEDRE DIN SCORE, DEN ANDEN GANG DU SPILLER.

SCOREKORTENE AFLEVERES HVER GANG TIL TURNERINGS­LEDERNE / MAPPEN I OMKLÆDNINGSRUMMET.

PS: Det er en fordel, hvis de samme spillere til den efterfølgende eclectic-onsdag bestiller tid på samme flight på golfbox.

FLAGSPIL
Hver spiller får udleveret et flag af starteren.

Inden man starter, skriver man navn og række på flaget.

Begge rækker spiller SLAGSPIL.

Man tager banens par =             71   slag

+ sine egne tildelte slag f.eks.   36  slag

i alt                                                   107  slag

Fra de 107 slag trækker man løbende de slag man har brugt. Når alle 107 slag er opbrugt, stiller man flaget på det sted hvor bolden ligger og noterer placeringen både på flaget og på scorekortet. ET FLAG MÅ ALDRIG PLACERES PÅ GREENEN. DET SÆTTES LIGE UDEN FOR GREEN MED ANGIVELSE AF AFSTAND MELLEM BOLDEN OG FLAGET ELLER FRA F.EKS. FORKANT GREEN man nåede til med de 107 slag.

NÅR SPILLEREN HAR OPBRUGT SINE SLAG, SÆTTES FLAGET, FLAGPLACERINGEN SKRIVES PÅ SCOREKORTET OG BOLDEN SAMLES OP.

GREENSOME
Greensome kan spilles som Stableford- eller Slagspilsturnering.

Turneringen spilles som en parturnering.

I Greensome er parrets spillehandicap lig med:

Laveste spillehandicap x 0,6 + højeste spillehandicap x 0,4.

Der rundes op/ned til nærmeste hele antal slag.

Begge parrets spillere slår ud fra teestedet.

Derefter vælges den bedste bold, som spilles videre af den spiller, hvis bold ikke blev valgt.

Herefter skiftes spillerne til at slå bolden.

Hvis en bold er ”out of bounds” og en ny skal droppes, er det ikke den spiller, der slog bolden ”out of bounds”, der skal droppe, men den anden spiller, der så også slår det næste slag.

HALLINGTON
Ligesom i Stableford samles bolden op, når slagene er opbrugt.

Udregningen er som følger:

Man ganger hullets par med 2 og trækker sine slag fra dette tal.

Eksempel:

Par 4 hul: Bolden kommer i hul på 6 slag   4 x 2 =    8  ./.   6 = 2 point

Par 3 hul: Bolden kommer i hul på 3 slag   3 x 2 =    6  ./.    3 = 3 point

Par 5 hul: Bolden kommer i hul på 9 slag   5 x 2 =  10  ./.    9 = 1 point

Til sidst tælles pointene sammen og de tildelte slag lægges til.

IRISH RUMBLE
Stableford med fuldt spillehandicap

Turneringen spilles som en Best-ball holdturnering.

På hullerne 1 – 6 er det den bedste score på holdet der tæller.

På hullerne 7 – 12 er det de 2 bedste scores på holdet der tæller.

På hullerne 13 – 17 er det de 3 bedste score på holdet der tæller.

På hul 18 er det alle 4 scores der tæller.

Der føres ét scorekort pr. hold med samtlige spilleres navne + angivelse af hcp. og tildelte slag.

HUSK AT SAMLE BOLDEN OP, HVIS DU IKKE KAN FORBEDRE HOLDETS SCORE – DETTE AF HENSYN TIL VORES TIDSFORBRUG PÅ BANEN.

PINK BALL
Som navnet siger spilles turneringen med en PINK bold. Den PINK bold bliver udleveret til hvert flight af starteren.

Turneringen spilles som en Stableford holdturnering med 4 deltagere på hvert hold, hvoraf de 3 bedste scores tæller. Hver deltager på et flightspiller med den PINK bold på 4 huller. På de resterende 2 huller er det valgfrit.

De øvrige spillere bruger altid deres egen bold, der tæller som almindelig Stableford.

Obs! Det er praktisk at aftale, hvilke huller man beslutter sig for at spille med den PINK bold, inden man starter.

Det særlige ved den PINK bold er, at når man spiller med den, tæller den dobbelt i Stableford point.

Eks.: Hvis man på et hul normalt får 2 Stableford point, får man 4 point, hvis man har spillet med den PINK bold. Det kedelige ved den PINK bold er at skulle man miste den (sø eller lign.) må den IKKE erstattes af en ny pink bold.

Erfaringen viser, at spillere med et højt handicap med fordel kan benytte den PINK bold på relativt nemme huller og derved score dobbelt point.

Rent teknisk er det nemmest, hvis samme spiller bruger den PINK bold på 3 på hinanden følgende huller.

Hvis tallet 4 ikke går op i antallet af spillere, sørger turneringsledelsen for at lægge en ekstra spiller kaldet ”Pedro” til holdet. ”Pedro” laver 1 point på alle par 3 og par 5 huller og 2 point på par 4 hullerne = i alt 29 point.

RÆVETURNERING
Ræveturneringen spilles som en Slagspilsturnering for A- og B-rækken. Dvs. alle spillere spiller bolden indtil den er kommet i hul. Pointene udregnes som en Stablefordturnering.

De to første spillere er Ræve (det foregående års vindere). Når de har spillet hul 1, skriver de deres score på en seddel der er anbragt ved teestedet på hul 2. Rævenes score er = hvert huls par, som de efterfølgende spillere skal rette sig efter.

Ved udregning af point lægges dine tildelte slag til rævens slag. Derved når du frem til det antal slag der giver dig 2 point.

Eks.: Hul 1 er et par 4 hul, du har 2 tildelte slag på hullet. Ræven får bolden i hul på 6 slag, derefter regner du pointene ud som følger:

Du kommer i hul på 5 slag

Rævens par er 6 =                                                2 point

Dine tildelte slag er2 =                                         2 point

5 slag er 1 slag mindre end rævens 6 =          1 point

I alt                                                                             5 point

På scorekortet skal stå:

dine tildelte slag (streger)

slagene du har brugt for at komme i hul

pointene du opnår i forhold til din ræv

pågældende rævs slag

Markørens slag og point og evt. også rævens slag hvis begge spillere ikke er i samme række skrives i de 2 sidste spalter. Husk: Spil altid hullet færdig, da du jo ikke kan vide hullets nye par.

TEXAS SCRAMBLE
Hvert hold består af 4 spillere.

Der spilles slagspil – uden handicap – dog har turneringsledelsen sat hvert hold sammen efter styrke.

Alle driver ud. Holdet vælger en spillers drive, hvorfra alle 4 spillere slår deres andet slag, og så fremdeles.

Der føres ét scorekort pr. hold med samtlige spilleres navne, hcp. og slag.

Eks.:

Et hold består af Else, Kirsten, Karen og Helga.

Elses drive vælges. Kirsten, Karen og Helga samler deres bolde op. Else slår andet slag (som bolden ligger). Derefter placerer Kirsten, Karen og Helga deres bolde på samme sted og slår deres andet slag.

Nu er det Karens bold, der ligger bedst. Dvs. at Else Kirsten og Helga samler deres bolde op. Karen slår tredje slag (som bolden ligger) og de øvrige slår derefter tredje slag fra samme sted. Sådan fortsætter holdet, indtil bolden er i hul.

NB …!!!!!!!!!!

På hvert hold skalder på runden bruges 4 drives fra hver spiller – der sættes kryds på scorekortet ud for hullet og spilleren.

På de resterende 2 huller kan holdet selv afgøre, hvilket drive holdet vælger at bruge

MEXICAN SCRAMBLE
SLAGSPILSTURNERING FOR HOLD.

Alle driver ud, og man vælger stedet for det bedste slag. Stedet markeres, og her placeres de 3 andre bolde – spilleren hvis drive man bruger, må ikke slå igen.

Igen vælges bedste sted at placere boldene, og igen må den spiller hvis slag man vælger, ikke slå igen.

Dette fortsætter til bolden er i hul.

4 Flights :

Alle 4 spilleres slag lægges sammen og deles med 4 – dette er holdets hcp.

Alle 4 spillers drive skal bruges 4 gange – de 2 resterende vælger holdet, hvis drive man bruger.

3 Flights :

Alle 3 spillers slag lægges sammen og deles med 3 – dette er holdets hcp.

Alle 3 spilleres drive skal bruges 5 gange – de 3 resterende vælger holdet, hvis drive man bruger.

Efter runden lægges antal slag sammen, og man fratrækker holdets hcp. – dette er holdets resultat.