Leje af golfcarts eller bagskab

Leje af bagskab

Oprettelsesgebyrkr. 250,-
Leje af bagskab, øverstkr. 250,-
Leje af bagskab, nederst
(forbeholdt børn og kvinder)
kr. 350,-
Leje af bagskab med el-tilslutning pr. årkr. 700,-
Leje af box i omklædningsrum pr. årkr. 100,-
Leje af Ladestation pr. årkr. 100,-

(Medlemmer som har betalt depositum kr. 750,- ved leje af
bagskabe vil som hidtil få dem tilbagebetalt ved opsigelse
af bagskab.)

Leje af klubbens golfcarts

Leje – 1 rundekr. 300,-
Leje – 2 runder samme dagkr. 500,-
10-turs klippekortkr. 2000,-
20-turs klippekortkr. 3000,-
Sæson 4 runder pr. ugekr. 5000,-
Sæson ubegrænsetkr. 7500,-

Leje af P-plads golfcarts / golfscooter

Oprettelsesgebyrkr. 250,-
Leje pr. årkr. 550,-
Leje af P-Plads med El pr. årkr. 800,-

Regler for kørsel med golfcarts og personbefordrende køretøjer på Sønderjyllands Golfklubs bane

 1. Kørsel med golfcarts skal foregå i forhold til den bold man færdes i samt under hensyn til færdsel på banen.
 2. Der må højst være to spillere om en golfcart.
 3. Golfcarts må ikke køre på tee-steder.
 4. Golfcarts må ikke køre på forgreen og ikke tættere på en green end 10 meter.
 5. Golfcarts skal holde en afstand på min. 5 meter til søerne på hul 18.
 6. På 13. hul skal golfcarts køre længst til højre for greenen – tæt på hegnet til statsskoven.
 7. Golfcarts må ikke køre rundt om en green.
 8. Golfcarts skal altid køre langt uden om tilfældigt vand – overalt på banen.
 9. Golfcarts må ikke parkere på steder, som kan forsage hjulspind ved igangsætning.
 10. Golfcarts må ikke benytte opkørslen fra parkeringspladsen til golftorvet – eller omvendt.
 11. Golfcarts må ikke parkere på golftorvet.
 12. Banens skiltning skal til enhver tid respekteres.
 13. Såfremt Banekontrollen konstaterer overtrædelse af disse regler påføres spilleren en kraftig påtale, og i gentagelsestilfælde kørselsforbud i 4 uger.
 14. Personbefordrende køretøjer må kun anvendes hvis de kan anvendes uden at beskadige banen

Ovennævnte regler er ikke gældende i vinterperioden – Regler for kørsel med golfcarts i vinterperioden kan rekvireres i sekretariatet.