Generelle betingelser

Medlem af Klub i Klubben

Medlemmer af Sønderjyllands Golfklub kan søge optagelse i en Klub i Klubben og blive medlem, hvis de opfylder den respektive KIK’s betingelser for optagelse. Tilmelding til Klubberne i Klubben skal fornyes hvert år.
Medlemmer af Sønderjyllands Golfklub kan være medlem af flere Klubber i Klubben på samme tid.
Medlemmer, som indmeldes i Sønderjyllands Golfklub, skal kunne blive optaget i en Klub i Klubben på et hvilket som helst tidspunkt af året, hvis de opfylder betingelserne for optagelse.

Tilmelding i Golfbox

KIK medlemmer kan tilmelde sig på en lukket liste i Golfbox indtil kl. 8.00 to dage før KIK skal spille. Derefter er der åben tilmelding for alle medlemmer i Sønderjyllands Golfklub og klubbens gæster.
Tilmelding i Golfbox til klubbernes ugentlige turneringer skal i øvrigt ske i henhold til de enkelte klubbers vedtægter og bestemmelser.

Afvikling af turneringer

I sæsonen april, maj, juni, juli, august og september afvikles turneringerne med løbende start.
Der tillades dog baglæns gunstart ved turneringsstart inden kl. 8.30. Herudover kan der kun forventes tilladelse til gunstart ved afslutningsturneringer i oktober eller efter særlig tilladelse fra sekretariatet. Ved gunstart i eftermiddagskluberne skal antallet af deltagere meddeles til sekretariatet senest 7 dage før turneringsstart.
Turneringer med gæster eller klubberne indbyrdes skal afvikles indenfor klubbernes fastsatte spilledage.
Der skal spilles på banen i overensstemmelse med golfklubbens retningslinier, herunder at spillerne skal lukke en hurtiggående flight igennem, når der foran spillerne er mindst et helt frit hul.
Der spilles – om muligt – udelukkende i 4 flights og der må ikke benyttes spilleformer, som unødigt forsinker spillet.

Frokost og aftensmad

Medlemmerne af KIK skal – som udgangspunkt – efter turneringerne spise i klubbens restaurant. Maden skal være bestilt inden turneringens start.

Årsprogram

Klubberne skal senest den 1. februar aflevere deres årsprogram til sekretariatet, som efterfølgende godkender og blokerer tiderne i Golfbox.

Starttider

Sekretariatet vil ved sæsonens start tildele starttider med udgangspunkt i antallet af medlemmer i den enkelte Klub i Klubben. Derefter tilpasser sekretariatet i juli, august og september løbende spilletiderne i forhold til behovet.

Gæster

Større grupper på mindst 40 deltagere kan opnå gunstart kl. 9.00 (9.30). Aftalen skal varsles mindst 4 uger i forvejen og vil højst kunne overrule KIK-reservationer 1-2 gange pr. klub pr. år.

Vedtægter for KIK

Klubber i Klubben er selvstyrende indenfor rammerne af ”Generelle betingelser for Klubber i Klubben”, som skal være indarbejdet i Klub i Klubbens egne vedtægter. I vedtægterne skal også kriterierne for optagelse i klubben være beskrevet.
Vedtægterne skal fremgå af klubbens sider på Sønderjyllands Golfklubs hjemmeside.

 

Vedtaget af bestyrelsen for Sønderjyllands Golfklub
Den 7. oktober 2021