Morgenfruer

Vi spiller hver onsdag mellem kl.8.20 og 9.56, hvis ikke andet er angivet i turneringskalenderen. Ved månedsturnering mødes vi kl. 8.00 på Golftorvet, hvis ikke andet er angivet i turneringskalenderen. Vi spiller i én samlet række.

Er du interesseret i at blive medlem, så kontakt et af bestyrelsesmedlemmerne.

Referat fra Generalforsamling
Vedtægter
Turneringskalender
Turneringsformer

Bestyrelsen

Formand
Lone Uhrskov
Tlf: 2926 3043
Mail: loneuhrskov@gmail.com

Næstformand
Rikke Anne Nielsen
Tlf: 2961 4746
Mail: rikkeannenielsen@me.com

Bestyrelsesmedlem
Åse Petersen
Tlf: 2099 8821
Mail: aasepetersen@ymail.com

Kasserer
Birgit Jensen
Tlf: 2013 5559
Mail: b.jensen49@live.dk

Sekretær:
Lene Ørum
Tlf: 2160 6920
Mail: lene.oerum@gmail.com

Suppleant
Lise Falk Larsen
Tlf: 2160 6920
Mail: lisefalk@me.com

Regler for spil hos Morgenfruerne

Der spilles efter The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews regler, samt Sønderjyllands Golfklubs lokale regler og almindelige turneringsbetingelser.

Der spilles i en række.

Der skelnes mellem almindelige turneringer og månedsturneringer.

Ved de almindelige turneringer spilles der enten, Stableford eller Slagspil, Rævematch,  og Greensome inden Ladies Cup.

Deltagerne skal være på 1. tee senest 10 minutter før start ved almindelige turnerninger.

Månedsturneringerne spilles den første onsdag i hver måned.

Månedsturneringerne spilles  som holdturneringer.

Ved månedsturneringerne er der præmier på par-3-hullerne for nærmest hul.

Tilmelding sker, ved alle turneringer, i ”Klubturneringer” i Golfboks, ellers   får man ikke indtastet sit resultatet af runden, og den bliver ikke tællende til Top Ti, og vinderlisten. Hcp reguleringen må man selv indtaste som en privat runde.

Ved månedsturneringerne møder alle spillerne op til samme tid. Hvis ikke andet er angivet kl. 8.00.

Ved almindelige turneringer bestille individuel tid i Golfboks. Vi har tiderne 8:20-9:56 reserveret indtil Mandag kl 00

Der er fælles spisning den første onsdag i måneden med overrækkelse af præmier for månedens turneringer.

Der skal være min. 10 spillere, for at udløse  præmier.

Reglerne for de enkelte turneringsformer samt turneringsledelse sidder i Morgenfruernes mappe i omklædnings­rummet.

Scorekortet skal være læseligt og afleveres korrekt udfyldt til turneringslederne umiddelbart efter endt spil. I modsat fald bliver spilleren diskvalificeret. Turneringsledelsen indtaster resultaterne.

Checklisten udfyldes af turneringslederne og sættes på opslagstavlen i omklædningsrummet.

25/01/23

Der er fælles spisning den første onsdag i måneden med overrækkelse af præmier i A-, B -rækken for månedens turneringer.

Der skal være min. 10 spillere i en række, for at udløse 2 præmier.

Reglerne for de enkelte turneringsformer sidder i Morgenfruernes mappe i omklædnings­rummet og på Morgenfruernes hjemmeside .

Der er altid 2 turneringsledere ved hver turnering. Turneringslederne møder kl. 8.00. Startlisten hentes i sekretariatet og spiselisten i Morgenfruernes mappe. Begge lister afleveres til starteren.

Scorekortet skal være læseligt og afleveres korrekt udfyldt til turneringslederne umiddelbart efter endt spil. I modsat fald bliver spilleren diskvalificeret.

Checklisten udfyldes af turneringslederne og afleveres til den fra bestyrelsen, der taster scores ind.

Regler for spil 2020/ jh

Ranglister

Ranglisterne Top Ti og Eclectic ses således:

Log ind på Golfbox, gå til Klubturneringer:

Tryk på Order of merits, så kommer denne side.

Nu kan du trykke på listerne og se resultaterne efterhånden som turneringerne spilles.