Turneringsbestemmelser

De almindelige turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i de offentliggjorte propositioner.

TURNERINGSBETINGELSER
Turneringsbetingelserne for de enkelte turneringer kan ses på Golfbox.

EGA HANDICAP
For at deltage i klubbens turneringer kræver det, at spilleren er registreret med EGA-handicap, med mindre andet er angivet i den enkelte turnerings bestemmelser.

TURNERINGSPROGRAM
Turneringsprogrammet vil være tilgængeligt på Golfbox samt på klubbens internetside http://medlem.sdj-golfklub.dk

TILMELDING
Tilmelding sker via Golfbox.
Tilmeldingsfrister fremgår af turneringskalenderen.

AFBUD/UDEBLIVELSE
Afbud efter tilmeldingsfristens udløb samt udeblivelse kan ikke ske, uden at der skal betales greenfee og turneringsfee. Der kan ikke stilles op i efterfølgende turneringer, før turneringsfee til den afmeldte turnering er betalt.

JUNIORER
Juniorer kan ikke modtage alkoholpræmier. I disse tilfælde vil præmien blive ændret til en anden præmie af tilsvarende værdi.

REGLER
Turneringer spilles efter:

  • The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews
  • DGU’s sidst vedtagne regler
  • Sønderjyllands Golfklubs lokale regler
  • De almindelige turneringsbestemmelser

HJÆLPEMIDLER
Minicomputer og lign. elektronisk udstyr skal være slukket under spillet. Telefoner skal være indstillet til lydløs tilstand. Overtrædelse heraf kan – efter indberetning til turneringsledelsen – medføre disciplinær straf, herunder karantæne i fremtidige turneringer.
Hvis spilleren under spil af runden gentagne gange overtræder forbuddet og med sin adfærd bevidst generer andre spillere, kan spilleren diskvalificeres i den igangværende turnering for et alvorligt brud på etiketten, jf. Regel 33-7.

Damer spiller fra tee 51, herrer 58..

Brug af afstandsmåler (uden højdemåler), GPS afstandsmålere, GPS Ure med afstandsmålerfunktion og mobiltelefoner med afstandsmålerapps er tilladte, dog må måleudstyr ikke forsinke spillet.

LIGE SCORES
Matematisk beregning, medmindre andet fremgår af turneringsproportionerne.
Hvis stadig lige foretages lodtrækning.

PRÆMIEOVERRÆKKELSE
Præmieoverrækkelse foregår i klubhuset efter turneringen. Præmiemodtagere skal være til stede ved præmieoverrækkelsen, i modsat fald går præmien videre til den næste i præmierækken. Par 3 præmier og hole-in-one lodtrækningspræmier opbevares dog i sekretariatet til senere udlevering til vinderen.

TURNERINGSFEE
Turneringsfee er generelt kr. 75,  incl. nærmest hul præmier og hole-in-one forsikring.
I åbne turneringer betaler gæster turneringsfee +  kr. 225 – i greenfee.

Der kan til turneringer i Sønderjyllands Golfklub ikke benyttes greenfeebilletter, fritspilskort eller lignende som betaling.

BETALING AF TURNERINGSFEE
Turneringsfee mm betales med MobilPay på turneringsdagen, inden turneringens opstart, til det angivne nummer.

AFHENTNING AF SCOREKORT
Spilleren skal senest 15 minutter før start afhente sit scorekort hos turneringslederne. Ved gunstart er seneste mødetid 30 minutter før start på Golftorvet, her uddeles scorekort og informeres om turneringen.