Leje af Golfcart/trolley

RESERVATION AF GOLFCARTS

Sønderjyllands Golfklub har et antal Golfcarts til udlejning.

Disse kan lejes ved forudbestilling i sekretariatet på tlf. 74 68 75 25.

Pris: kr. 300,- pr. runde.

Trolleys lejes i Proshoppen

Regler for kørsel med golfcarts på Sønderjyllands Golfklubs bane

 • Vi altid hensyn til banen og andre spillere
 • Kørsel med golfcarts skal foregå med gå-hastighed
 • Spillere, der kører i golfcarts, har ingen særlige rettigheder med hensyn til at blive vinket igennem
 • Der må højst være to spillere om en golfcart
 • Golfcarts må ikke køre tættere på en green end 10 meter
 • På 7. hul skal golfcarts køre langt til venstre for greenen (vådområde)
 • På 13. hul skal golfcarts køre til højre for greenen – helt ude i roughen – tæt på hegnet til statsskoven (vådområde)
 • På 15. hul skal golfcarts benytte første nedkørsel
 • På 16. hul skal golfcarts benytte første nedkørsel
 • Golfcarts må ikke køre rundt om en green
 • Golfcarts skal altid køre langt uden om vand – overalt på banen
 • Golfcarts må ikke parkere på steder, hvor der er risiko for hjulspind ved igangsætning
 • Golfcarts må ikke benytte opkørslen fra parkeringspladsen til golftorvet – eller omvendt
 • Golfcarts må ikke parkere på golftorvet.

Overtrædelse af disse regler påfører spilleren en kraftig påtale, og i gentagelsestilfælde karantæne i 4 uger.