Lokale regler

Banemarkeringer

Hvide pæle: Out of bounds
Røde pæle: Strafområde
Blå pæle: Areal under reparation
Blå pæle med sort top: Areal under reparation med spilleforbud
Alle veje og stier er integrerende dele af banen.

Den bane-nære asfaltkant af Golfbanevej angiver out of bounds grænsen på  8. og 9. hul.

Afstandsmarkeringer
Gul plade i fairway: 150m til forkant green
Rød plade i fairway: 100m til forkant green

Lokalregel E-5 – Drop på fairway ved bold mistet eller Out of Bounds
Når en bold er out of bounds eller mistet, må spilleren med 2 strafslag droppe en bold indtil to køllelængder inde på hullets fairway, ikke nærmere hullet, end hvor bolden krydsede OB grænsen eller skønnes mistet. “Fairway” er græs i det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, inkl. hullets tee-områder.

Læs detaljerne her

Derfor må du ikke tage lempelse uden straf fra veje og stier

Spørgsmålet diskuteres ofte, hvorfor vi her giver baggrunden for, at vi har en lokalregel, der bestemmer, at veje og stier er integrerende dele af banen.

Golfreglerne giver lempelse uden straf for ikke flytbare forhindringer ifølge regel 16(bemærk golfreglerne anvender betegnelsen ”lempelse uden straf” – og ikke den i daglig tale anvendte betegnelse ”frit drop”). Det fremgår af definitionen på en forhindring, at den omfatter veje og stiers kunstige overfladebelægninger.

Netop definitionsspørgsmålet og afgrænsningen af, hvilke arealer, der falder ind under definitionen, er baggrunden for, at vi har indført den lokalregel, som mange elsker at hade. For det første har vi i Sønderjyllands Golfklub ingen veje eller stier med anden belægning end grus. Andre golfklubber har asfalterede veje eller lignende på banen og her er lempelsesreglen naturligvis helt på sin plads. Men vi har også det problem på vores bane, at flere af vores driftsveje ligner rigtige veje med fastkørte spor, men de har ingen kunstig overfladebelægning.

Og så opstår misforståelserne. Vi har også en del stier, hvor de grusbelagte arealer ender i et område, hvor det kan være vanskeligt at afgøre, hvor den kunstige overfladebelægning helt præcist ender. Lokalreglen har ganske enkelt til formål at undgå de mange diskussioner ude på banen.

Spillerne argumenterer ofte ud fra hensyn og omsorg for sit grej. Hertil er der kun at sige, at såsnart man er udenfor de tætklippede arealer er der næsten altid sten, som man i andre situationer, uden indvendinger, udsætter sine jern for.

Man kan også spørge, hvad spilleren ville have gjort, hvis bolden i stedet var landet inde i en tæt busk. Så ville muligheden for at droppe, og dermed inkassere et straffeslag, ikke føles særlig urimelig. Og den mulighed eksisterer selvsagt også, når man ligger på en vej eller sti.

Uanset hvad man vælger at gøre i situationen, så medfører det sandsynligvis tab af længde. Men sådan bør det også være, når man er udenfor fairway.

Midlertidige regler – se opslag i klubben