Medlemskab

Almindeligt medlemsskab

Som medlem kan du:

  • Benytte vores flotte 18 hullers golfbane
  • Benytte driving range, par 3-bane, træningsbunker, puttinggreen m.v.
  • Benytte klubhuset
  • Spille greenfee på andre golfbaner
  • Spille til reduceret greenfee i flere sønderjyske golfklubber
  • Deltage i klubbens turneringer
  • Modtage Dansk Golf Unions medlemsblad Dansk Golf
  • Mulighed for at invitere gæster til reduceret greenfee pris
Kontingent år 2023 pr. medlem
(Derudover skal der betales et Indmeldelsesgebyr på kr. 2.500.-)
kr. 6450,-
For unge under 26 årkr. 3000,-
For unge under 18 år (junior)kr. 1500,-
Longdistance Medlemmerkr. 2850,-
Puslinge (under 12 år)kr. 900,-
Prøve medlemsskabkr. 500,-
Fleks medlemskabkr. 1600,-
Studie medlemskabkr. 1750,-
Vintermedlemsskab (kræver fuldt medlemskab af anden klub)kr.2000,-

Juniorer spiller gratis det første år, hvis de indmeldes sammen med forældre. (gælder ikke prøvemedlemmer)

 

HUSK – Udmeldelse af klubben samt anmodning om overgang til anden medlemskategori skal ske skriftligt til klubbens sekretariat senest 31. december med virkning fra det efterfølgende år.

Indmeldelsesgebyr tilbagebetales ikke ved udmeldelse eller ved overgang til anden medlemskategori.

Long distance medlemmer

Long distance medlemskab koster kr. 2850,-
(Indmeldelsesgebyr kr. 1000,-)

Long distance medlemskab forudsætter dokumentation for medlemskab af en anden registreret golfklub, hvor der betales kontingent, svarende til mindst 60 % af kontingentet i medlemsklasse A (seniormedlemskab) i Sønderjyllands Golfklub.

Long distance medlemmer i Sønderjyllands Golfklub skal anvende medlemsnummer fra hjemmeklubben, når der spilles i andre klubber og kan således ikke benytte Sønderjyllands Golfklubs greenfeeaftaler med andre klubber.

Long distance medlemskab i medlemsklasse B og C (juniorer og ynglinge) fastsættes af bestyrelsen i Sønderjyllands Golfklub.

Studiemedlemskab

Studie medlemskab koster kr. 1750,-

Studie medlemskab er for alle studerende mellem 18 og 30 år, der er tilmeldt et fuldtidsstudium. Du skal være tilmeldt en uddannelse der ligger mindst 100 km fra Sønderjyllands Golfklub, og dermed skal du have fast bopæl 100 km fra Sønderjyllands Golfklub.

Klubben skal hvert år have en kopi af dit gyldige studiekort.

Flexmedlem

Sønderjyllands Golfklub kan også tilbyde Fleksibelt medlemskab.
Et Fleksibelt medlemskab koster årligt kr. 1600,-
(Indmeldelsesgebyr kr. 1.000,-)

Der kan når som helst skiftes til medlemsklasse A. Sker det i løbet af en sæson modregnes det allerede betalte kontingent.

Medlemmer i medlemsklasse G (fleksibelt medlemskab) har samme rettigheder og adgang til klubbens faciliteter, administration af handicap m.v., som øvrige medlemmer, men betaler gældende greenfeesats hver gang der spilles på 18 hullers banen. Medlemmer i denne klasse modtager DGU kort i henhold til de regler, der er fastlagt af Dansk Golf Union, men kan ikke opnå rabatter, herunder deltage i ordninger i forbindelse med greenfee aftaler med andre klubber. Deltagelse i turneringer begrænses til åbne turneringer. Der kan når som helst skiftes til medlemsklasse A. Sker det i løbet af en sæson modregnes det allerede betalte kontingent.

Der kan maksimalt overføres 20 medlemmer årligt fra øvrige aktive medlemsklasser til medlemsklasse G. Der oprettes venteliste efter ”først til mølle” princippet.

Passivt medlemsskab

I Sønderjyllands Golfklub er det muligt at ændre sit medlemskab fra aktivt til passivt medlem. Dette skal ske skriftligt til sekretariatet senest den 31.december.

Et passivt medlemskab koster årligt kr. 500,-

Passive medlemmer har følgende rettigheder i Sønderjyllands Golfklub:

Passive medlemmer må benytte alle klubbens faciliteter bortset fra 18 huls banen.
Passive medlemmer må deltage i generalforsamlingen, dog uden stemmeret.
Passive medlemmer må ikke spille greenfee, hverken i Sønderjyllands Golfklub eller på andre baner i ind- og udland
Ved overgang fra aktivt til passivt medlemskab skal DGU-kort afleveres til sekretariatet.

HUSK – ændring af medlemskategori skal meddeles skriftligt til sekretariatet senest 31. december.