Vælg en side

Turneringsbestemmelser

Turneringsbestemmelser

De almindelige turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i de offentliggjorte propositioner.

Turneringsbetingelser

Turneringsbetingelserne for de enkelte turneringer kan ses på Golfbox.

EGA Handicap

For at deltage i klubbens turneringer kræver det, at spilleren er registreret med EGA-handicap, med mindre andet er angivet i den enkelte turnerings bestemmelser.

Turneringsprogram

Turneringsprogrammet vil være tilgængeligt på Golfbox samt på klubbens internetside http://medlem.sdj-golfklub.dk

Tilmelding

Tilmelding sker via Golfbox.
Tilmeldingsfrister fremgår af turneringskalenderen.

Afbud/udeblivelse

Afbud efter tilmeldingsfristens udløb samt udeblivelse kan ikke ske, uden at der skal betales greenfee og turneringsfee. Der kan ikke stilles op i efterfølgende turneringer, før turneringsfee til den afmeldte turnering er betalt.

Juniorer

Juniorer kan ikke modtage alkoholpræmier. I disse tilfælde vil præmien blive ændret til en anden præmie af tilsvarende værdi.

Regler

Turneringer spilles efter:

  • The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews
  • DGU’s sidst vedtagne regler
  • Sønderjyllands Golfklubs lokale regler
  • De almindelige turneringsbestemmelser

Hjælpemidler

Minicomputer og lign. elektronisk udstyr skal være slukket under spillet. Telefoner skal være indstillet til lydløs tilstand. Overtrædelse heraf kan – efter indberetning til turneringsledelsen – medføre disciplinær straf, herunder karantæne i fremtidige turneringer.
Hvis spilleren under spil af runden gentagne gange overtræder forbuddet og med sin adfærd bevidst generer andre spillere, kan spilleren diskvalificeres i den igangværende turnering for et alvorligt brud på etiketten, jf. Regel 33-7.

Damer spiller fra rød tee, herrer fra gul.

Brug af afstandsmåler (uden højdemåler), GPS afstandsmålere, GPS Ure med afstandsmålerfunktion og mobiltelefoner med afstandsmålerapps er tilladte, dog må måleudstyr ikke forsinke spillet.

Lige scores

Matematisk beregning, medmindre andet fremgår af turneringsproportionerne.
Hvis stadig lige foretages lodtrækning.

Præmieoverrækkelse

Præmieoverrækkelse foregår i klubhuset efter turneringen. Præmiemodtagere skal være til stede ved præmieoverrækkelsen, i modsat fald går præmien videre til den næste i præmierækken. Par 3 præmier og hole-in-one lodtrækningspræmier opbevares dog i sekretariatet til senere udlevering til vinderen.

Turneringsfee

Turneringsfee er generelt kr. 60, juniorer kr. 30, incl. nærmest hul præmier og hole-in-one forsikring.
I åbne turneringer betaler gæster turneringsfee +  kr. 175,- i greenfee.

Der kan til turneringer i Sønderjyllands Golfklub ikke benyttes greenfeebilletter, fritspilskort eller lignende som betaling.

Betaling af turneringsfee

Turneringsfee betales kontant til turneringsledelsen ved turneringens opstart.

Afhentning af scorekort

Spilleren skal senest 15 minutter før start afhente sit scorekort hos turneringslederne. Ved gunstart er seneste mødetid 30 minutter før start på Golftorvet, her uddeles scorekort og informeres om turneringen.

Indmeldelse

SKAL DU OGSÅ MELDES IND I DANMARKS SMUKKESTE GOLFKLUB?

Hvis du ønsker at melde dig ind i Sønderjyllands Golfklub skal du blot udfylde vores indmeldelsesblanket som du finder på nedenstående link. Vær opmærksom på at du skal uploade din underskrift som bevis, dette kan sagtens være et billede af din underskrift på et hvidt papir.

Danmarks smukkeste golfklub

SDJ golfklub

Golfbanevej 3
6360 Tinglev
Tlf.: +45 74 68 75 25
CVR: 12345678

Åbningstider

Sekretariatet
Mandag til torsdag kl. 9.30 - 15.00
Fredag fra kl. 9.30 - 13.00

Følg os