Vælg en side

Retningslinjer

Retningslinjer

Formålet med banekontrol er at sikre, at klubbens medlemmer og gæster får den bedst mulige oplevelse i Sønderjyllands Golfklub!

Banekontrollen kommer rundt i Sønderjyllands Golfklub på forskellige tidspunkter og dage.

Banekontrollen vil sikre:

  • At klubbens regler efterleves
  • At synligt bagmærke, som viser medlemskab eller greenfeetag bæres på bag´en.
  • At flow og spilletempo er optimalt
  • At trolleys ikke trækkes over greens og teesteder
  • At reglerne for kørsel med golfcarts overholdes
  • At man har en pitchfork med og at den er klar til brug
  • At man retter sine nedslagsmærker op – hver gang!
  • At opslået turf genplaceres
  • At rivning og genplacering af river i bunkers udføres korrekt
  • At henkastning af affald ikke forekommer

Spar tid – og hold tempo…

En 18- hullers runde på Sønderjyllands Golfklubs bane må max. vare 4 timer.

Er du efter et slag usikker på om du kan finde din bold, så slå en Provisorisk bold med det samme.Skal I ud at lede efter en bold, (man må højst lede 5 minutter efter en forsvunden bold, Golfreglerne, afsnit II),så luk næste bold igennem. Dette giver ro til at lede!Kan I ikke følge med bolden foran, så luk næste hold igennem ved første lejlighed.I øvrigt – gå i rask tempo mellem slagene, og vær klar til at slå, når det er din tur!
Vælg dit jern hurtigt, sådan at dette er fundet frem når du skal slå. Gå frem til din bold, dog uden at gå foran en spiller der skal slå.

2-, 3- og 4- bolde har lige rettigheder, hvilket bl.a. betyder at en hurtigere gående bold ikke har krav på at blive lukket igennem den for angående bold med mindre der foran denne er mindst et helt frit hul.

I weekender og på helligdage har 3- og 4-bolde fortrinsret på 18-huls banen. Det betyder i praksis, at 1 og 2 bolde ikke kan påregne at blive vinket igennem. Det henstilles, at der spilles 3- og 4-bolde.For at udnytte banen bedst muligt vil sekretariatet, om nødvendigt, fylde boldene op til 3 eller 4 spillere.
Man kan altså ikke reservere tid til f.eks. en 2-bold med den klausul, at der ikke kan sættes flere spillere på bolden. 1-, 2- eller 3-bolde vil af sekretariatet kunne blive fyldt op til 2-, 3- eller 4-bolde indenfor et tidsinterval på max. + 30 minutter.

Det betyder, at tiden kun kan flyttes fremad i tid. En enlig, 2 eller 3 spillere, kan ALTID booke sig på en bestående henholdsvis 3-, 2- eller 1-bold.

Kørsel med golfcarts

Spillere i en golfcarts har ikke specielle rettigheder og der henvises til klubbens regler for kørsel med golfcart.

Kørselsreglerne – sommer og vinter – kan rekvireres i sekretariatet.

Det er ikke hensigten at ”straffe” nogen!
– Banekontrollen vil blot opfordre til at reglerne efterfølges. Skulle det – mod forventning – ske, at en sådan opfordring ikke efterkommes, vil Banekontrollen overlade det til bestyrelsen i Sønderjyllands Golfklub at følge op.

Indmeldelse

SKAL DU OGSÅ MELDES IND I DANMARKS SMUKKESTE GOLFKLUB?

Hvis du ønsker at melde dig ind i Sønderjyllands Golfklub skal du blot udfylde vores indmeldelsesblanket som du finder på nedenstående link. Vær opmærksom på at du skal uploade din underskrift som bevis, dette kan sagtens være et billede af din underskrift på et hvidt papir.

Danmarks smukkeste golfklub

SDJ golfklub

Golfbanevej 3
6360 Tinglev
Tlf.: +45 74 68 75 25
CVR: 12345678

Åbningstider

Sekretariatet
Mandag til torsdag kl. 9.30 - 15.00
Fredag fra kl. 9.30 - 13.00

Følg os