Vælg en side

Regel- og handicapudvalg

Regel- og handicapudvalg

Opgaver:

Regel- og Handicapudvalget skal:

  • Være klubbens videnscenter på aktuelle- og midlertidige golfregler
  • Besvare regelspørgsmål og tolke golfreglerne ud fra specifikke spørgsmål/situationer
  • Arbejde for størst muligt regelkendskab hos klubbens medlemmer, gennem Nyhedsmails, Hjemmesiden, Informationsmøder og opslag på klubbens fysiske tavler.
  • Sørge for at EGA-handicap systemet overholdes, bl.a. i samarbejde mellem udvalget og sekretariatet.
  • Være klubbens videnscenter på systemer og vilkår for handicapregulering.
  • Foretage evt. suspendering og/eller skønsmæssig regulering af en spillers handicap.
  • Behandle ønsker fra spillere om skønsmæssig regulering.

Spørgsmål til Golfregler og Handicapregulering kan rettes til dressel@webspeed.dk. Anmodninger om skønsmæssig ændring af handicap kan rettes til Sekretariatet

Medlemmer 

Formand Henrik Dressel

Indmeldelse

SKAL DU OGSÅ MELDES IND I DANMARKS SMUKKESTE GOLFKLUB?

Hvis man ønsker at melde sig ind i Sønderjyllands Golfklub kontakt venligst sekretariatet, som vil være behjæpelig med spørgsmål samt udfyldelse af indmeldelsesblanket mm.

Du kan også downloade den her og sende til os pr mail sonderjylland@sdjgolf.dk

Danmarks smukkeste golfklub

SDJ golfklub

Golfbanevej 3
6360 Tinglev
Tlf.: +45 74 68 75 25
CVR: 12345678

Åbningstider

Sekretariatet
Mandag til torsdag kl. 9.30 - 15.00
Fredag fra kl. 9.30 - 13.00

Følg os