• Forside
  • Sdj. Golfklub
  • Udvalg
  • Regel og handicapudvalg

Regel- og Handicapudvalg

Opgaver:

Regel- og Handicapudvalget skal:

  • Være klubbens videnscenter på aktuelle- og midlertidige golfregler
  • Besvare regelspørgsmål og tolke golfreglerne ud fra specifikke spørgsmål/situationer
  • Arbejde for størst muligt regelkendskab hos klubbens medlemmer, gennem Nyhedsmails, Hjemmesiden, Informationsmøder og opslag på klubbens fysiske tavler.
  • Sørge for at EGA-handicap systemet overholdes, bl.a. i samarbejde mellem udvalget og sekretariatet.
  • Være klubbens videnscenter på systemer og vilkår for handicapregulering.
  • Foretage evt. suspendering og/eller skønsmæssig regulering af en spillers handicap.
  • Behandle ønsker fra spillere om skønsmæssig regulering.

Spørgsmål til Golfregler og Handicapregulering kan rettes til dressel@webspeed.dk. Anmodninger om skønsmæssig ændring af handicap kan rettes til Sekretariatet

Medlemmer 

Formand Henrik Dressel