• Forside
  • Klubber i klubben
  • Onsdagspigerne
  • Aktuelle nyheder

Spilleformer

Greensome 

Greensome kan spilles som Stableford- eller Slagspilsturnering. 


Begge spillere i parret slår ud fra teestedet og vælger den bedste bold, som spilles videre af den spiller, hvis bold ikke er valgt.

Herefter skiftes spillerne til at slå som i foursome.

Parrets spillehandicap er lig med:
Laveste ”spillehandicap” x 0,6 + højeste ”spillehandicap” x 0,4.
Der rundes op/ned.
Eks.: Spiller 1: spillehandicap på 5 og spiller 2: spillehandicap på 16
Dvs. 5 x 0,6 + 16 x 0,4 = 9,4 som afrundes til 9.

I stableford samles op når de tildelte slag er brugt.

I slagspil skal der spilles i hul.

NB: Driver begge spillere boldene out of bounds eller tabt, må kun én spiller drive om. Partnerne bestemmer selv hvem, og vedkommende skal slå fra partnerens teested.

_______________________________________________________

Best Ball Stableford Pink Ball

Denne turnering er en holdturnering.

Hvert hold får udleveret en pinkfarvet bold, som spillerne efter aftale skiftes til at spille med.

Ved 4fligts skal hver spiller have bolden 4 gange. Ved de to resterende gange er der frit valg.

Ved 3fligts skal hver spiller have bolden 5 gange. Ved de tre resterende gange er der frit valg.

Holdets score er pointene fra Pinkball samt de to bedste scores fra resten af holdet. Ved 3fligts tæller Pinkball samt de 2 andre scores.

Score lavet med Pinkball tæller dobbelt.

Mister man Pinkball undervejs, er det bare ærgerligt. Man fortsætter turneringen uden mulighed for dobbelt score på de resterende huller, men tæller blot de tre bedste scores på holdet på hullerne.

Scorekort laves af bestyrelsen og udleveres af starteren. Der afleveres et scorekort pr. hold.

Man kan samtidig vælge at spille den som individuel turnering med EDS. Man skal udskrive eget scorekort, som udfyldes af ens markør og indberettes som EDS.

_______________________________________________________

Best Ball Stableford

Man er 4 spillere på hvert hold.

I tilfælde af, at der kun er 3 spillere, får holdet en ”Pedro” med.

Alle 4 scores skrives på et fælles scorekort – hul for hul.

De 3 bedste scores (”Pedro” tæller som spiller) tælles sammen på tværs efter hvert hul og lægges sammen til sidst.

Holdet afleverer ét fælles udfyldt scorekort. (jvf eksempel)

Hvis turneringen i turneringsprogrammet er angivet som ”tællende”, skal alle på normal vis også føre eget scorekort, som skal afleveres sammen med det fælles scorekort.

Alle kan også reguleres bagefter efter reglerne om EDS, hvis den enkelte fører eget scorekort sammen med en markør.

”Pedro” får 1 point på alle par 3 og par 5 huller og 2 point på alle par 4 huller. Det giver på Sønderjyllands Golfklubs bane i alt 29 point.

HUSK AT SAMLE OP HVIS DEN FJERDE SPILLER IKKE KAN FORBEDRE SCOREN. DETTE BEVIRKER, AT RUNDEN TAGER MINDRE TID.

_______________________________________________________

Puttekonkurrence

Der tælles antal puts.

Kun puts, der puttes fra green, tælles. Puts der startes udenfor greens tæller ikke med.

Ved opsamling af bold før puttet er færdiggjort, skrives 3 puts på puttescorekortet.

Det gælder om at få færrest antal puts.

 _______________________________________________________

Hallington

Hullets par ganges med 2 og antal brugte slag fratrækkes. Resultatet er de opnåede point på hullet. Hvis der bruges flere slag end 2 x par fås 0 point (Eller: bruges alle hullets slag eller flere fås 0 point)

Eksempler:

Spilles et par 5-hul i 7 slag, opnår man 10 – 7 = 3 point.

Spilles et par 4-hul i 3 slag, opnår man 8 – 3 = 5 point.

Spilles et par 3-hul i 6 slag, opnår man 6 – 6 = 0 point.

Der samles op når man ikke længere kan opnå point.

Afslutning efter 18 huller:

Efter sammentælling af opnåede point, lægges spillerens antal tildelte slag til pointtallet, hvilket bliver spillerens slutresultat.

_______________________________________________________

Flagspil

Spillet spilles som slagspil.

Hver spiller får udleveret et flag, der skal placeres der, hvor bolden ligger, når man har brugt sine slag. På flaget skrives navn og hul, hvor flaget sættes. Samtidig skriver man på sit scorekort, på hvilket hul flaget er sat.

Eks.: En spiller med spillehandicap 36 har brugt sine slag, når hun har brugt 71 + 36 = 107 slag

Turneringen slutter for hver enkelt, når slagene er brugt.

Flaget kan tidligst sættes på hul 16. Er slagene brugt før hul 16, tager man selv sit flag med ind med navn og nummer på det hul, hvor ens slag er brugt.

Ligger bolden i sidste slag på green på hul 16 eller efterfølgende huller, måles afstanden til hullet. Afstand og navn skrives på  flaget, som placeres uden for green.

Hvis man ikke har brugt sine slag efter 18 huller, fortsætter man til hul 1 osv, indtil slagene er brugt.

_______________________________________________________

Texas Scramble

Man er 4 spillere på hvert hold. Ved ulige antal kan et hold bestå af 3 spillere.

Der spilles slagspil uden handicap.

Holdene er sammensat, således at handicapgennemsnittet er tilnærmelsesvis det samme for hvert hold.

Alle spillere slår ud på hvert hul.

Et udspil vælges. Spilleren med det valgte udspil sætter en tee ved siden af sin bold indenfor et scorekorts længde og slår det næste slag med sin egen bold. De andre spillere samler deres bolde op og spiller efterfølgende deres bolde fra det valgte udspilssted. Alle spillere skal have deres udspil valgt mindst 4 gange. (Ved 3 spillere mindst 5 gange).

Sådan fortsættes med at vælge en bold, markere den, og alle slår fra samme sted, indtil en bold er i hul.

(Pas på: når man er på green skal alle have mulighed for at slå bolden direkte i hul – marker også her, og skift til at putte - hvis ikke den kommer i ved første forsøg).

Der udfyldes et fælles scorekort med holdscoren, hul for hul.

Holdet afleverer ét fælles udfyldt scorekort.  

_______________________________________________________

Mexican Scramble

Mexican Scramble spilles som Texas Scrample, men med den forskel, at spilleren, hvis slag lige er brugt, ikke får lov at slå det næste slag.

Man er 4 spillere på hvert hold. Ved ulige antal kan et hold bestå af 3 spillere.

Der spilles slagspil uden handicap.

Holdene er sammensat, således at handicapgennemsnittet er tilnærmelsesvis det samme for hvert hold.

Alle spillere slår ud på hvert hul.

Holdet vælger bolden, som skal spilles.

Bolden markeres og tages op af spilleren, hvorefter de tre andre spiller deres bolde derfra. Boldene placeres indenfor et scorekorts afstand fra markeringsmærket.

Således fortsætter spillet, til man er i hul.

Alle spillere skal have deres udspil valgt mindst 4 gange og højst 5 gange. (Ved 3 spillere mindst 5 gange).

(Pas på: når man er på green skal alle have mulighed for at slå bolden direkte i hul – marker også her, og skift til at putte - hvis ikke den kommer i ved første forsøg).

Der udfyldes et fælles scorekort med holdscoren, hul for hul.

Holdet afleverer ét fælles udfyldt scorekort.  

_______________________________________________________

ECLECTIC

Eclectic turnering spilles som slagspil over 2 runder.

Hver spiller tildeles ¾ af sine tildelte slag for hver runde. Slagene fordeles efter banens handicapnøgle. Eventuelle decimaler afrundes til nærmeste hele slag, idet 0,5 rundes op. Decimaler kan ikke senere tages i betragtning. Der vil ligge en omregningstabel til ¾ antal slag hos starteren.

I den første spillerunde noteres scoren på hvert hul ligesom i slagspil.

Scorekortet underskrives og afleveres på helt normal vis, men husk der skal være plads til endnu to underskrifter til anden runde.

Den følgende onsdag (anden runde) bliver det samme scorekort, som blev benyttet i første runde, udleveret af starteren. På det noteres i anden spalte det bedste resultat, opnået i de to runder.

HUSK AT SAMLE OP, HVIS DU IKKE KAN FORBEDRE DIN SCORE, DEN ANDEN GANG DU SPILLER.

SCOREKORTENE AFLEVERES HVER GANG TIL TURNERINGS­LEDERNE / DEN BLÅ KASSE

PS: Det er en fordel, hvis de samme spillere til den efterfølgende eclectic-onsdag bestiller tid på samme flight på golfbox.

_______________________________________________________