Niels Peter Kraak
Position:
Formand Banekontrol
Tlf.:
74666368
Send en e-mail
(valgfri)
Diverse information:

Banekontrol vil bl. a. påse:

  • at medlemmer har synligt medlemsbadge
  • at greenfeespillere har synlig greenfeekvittering
  • at greenfeespillere opfylder gældende hcp-grænse
  • at hver spiller anvender eget udstyr
  • at spillerne udviser fornøden omsorg for banen – herunder river i bunker, retter nedslagsmærker op, lægger tørv på plads og lægger affald i affaldskurve m.v.
  • at langsomme flights lukker igennem – senest når der er et frit hul foran dem
  • at der lukkes igennem, når det står klart, at en bold ikke let kan findes
  • at golfcarts følger den almindelige spillerytme samt ordensregler i øvrigt for golfcarts

Normalt vil overtrædelse af ovenstående medføre en anmodning om at rette op på forholdet. I tilfælde, hvor en overtrædelse er særlig grov, eller der er tale om gentagne overtrædelser, vil spilleren blive indberettet til Bestyrelsen.
Spillere uden spilleberettigelse vil blive bortvist og indberettet til Bestyrelsen.