Vælg en side

Valg af dirigent: Karen Serup.

Formandens beretning:

Marts.

Møder for at tilrettelægge årets tuneringsplan, var præget af usikkerhed da corona var meget afgørende for hvor meget vi kunne være sammen, vi var dog ikke i tvivl om at opstart med morgenmad ikke var muligt, og vi var også sikker på at vi måtte droppe Ladies Cup, vi droppede også turneringen med onsdagspigerne, da der de sidste år ikke har været den store tilslutning fra morgenfruernes side. Den match vil nok heller ikke blive spillet fremover.

APRIL

Sæsonen startede med usikkerhed omkring beregningen af HCP, som gav anledning til en del megen snak og vel gør det stadig, men vi kom i gang den 7/4 og der var lige blevet åbnet for sommergreens, så der var stor tilslutning. Selv i regn, blæst, og hagl var der mange der gennemførte, og de blev belønnet på hul 10 med kaffe og champagne.

I april spillede vi stableford alle onsdage, der var flot tilslutning, over 40 hver gang, men det var stadig ikke muligt med samvær efter matchen

MAJ

Den koldeste og vådeste maj i mands minde. Det var dejligt at kunne holde månedsmatch med spisning sammen. Vi havde præmiere på vores nye præmieuddeling med lodtrækning af gavekort til træning. Der var god tilslutning til turneringerne, men også en del afbud på grund af vejret, og fra de der gennemførte lød ”vi gør det aldrig mere”. Ræveturneringen gav megen diskussion med udregningen, og ikke mindst hvem der var vinder, det vil vi se på i løbet af vinteren. Venskabsturneringen med onsdagspigerne var aflyst og det var pink cup også, så der blev spillet en del stableford. Træningsdagen blev aflyst da det styrtede ned, men blev gennemført den 31 maj i flot sol og 27 deltage.

Juni.

I juni kom det fine sommervejr og her skete der en del: månedsmatch med norsk stableford, dejlig tur til royal Oak som Ruth oh Lene havde arrangeret. De 17 der var med nød den fine bane og det dejlige vejr. Vi spillede også greensom og stableford med puts. Der var fin tilslutning

Juli.

Det fine vejr fortsatte i hele måneden, så banen stod flot og der var mange høje score.

Hanne havde arrangeret en fin tur til Aabenraa golfklub, så selvom der var lidt kaos inden vi kom ud, blev det en fin tur hvor også Hanne var sponser på præmierne. TAK for det.

August.

Det meget fine vejr fortsatte med sol og stille vejr. Der blev spillet eclectic over 2 onsdage. A spillede slagspil og B spillede stableford hvilket var lidt svært at styre, så til næste år foreslår Margit at alle spiller slagspil. Vi havde også besøg af herrerne og det blev en hyggelig dag og stor tilslutning.

September .

Vi spillede stableford hele måneden i stille og varmt vejr og HCP fare op og ned. Det har været en dejlig sæson som alt for hurtigt er forbi. Skulle jeg ønske mig noget til næste år så er det at i selv kan huske at skrive jer på klubturnering, da det ikke er sikkert at jeg vil gøre det til næste år.

Beretningen blev godkendt med applaus.

Margit fik overrakt blomster for hendes arbejde med Eclectic, som nu tages ud af hjemmesiden.

Fremlæggelse af regnskabet for 2020/21.

Regnskabet er godkendt. Mindre fejl rettes og regnskabet udsendes i revideret udgave.

Fastlæggelse af kontingent for 2022.

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 400 kr.

Hanne Møller foreslår en forhøjelse til 500 kr. Forhøjelsen vil give større beløb til forskellige aktiviteter. Stor tilslutning til forslaget, som vedtages.

Valg til bestyrelsen:

Lone Uhrskov modtog genvalg.

Rikke Anne Nielsen modtog genvalg.

Helen Kelsen valgt som suppleant.

Indkomne forslag:

Hanne Berg har indsendt forslag om sammenlægning af Morgenfruerne og Onsdagspigerne. Hannes begrundelse var bl.a. mulighed for flere spilletider, større økonomi og flere forskellige aktiviteter.

Forslaget blev hørt og drøftet, men der var ikke opbakning i forsamlingen.

Evt.:

Lone meddeler, at bestyrelsen vil arbejde med turneringsplanen på dens første møde sidst i okt.

Følgende drøftes i forsamlingen:

Udflugter: 1) Ruth og Lene arrangerer. 2) Hanne Møller arrangerer.

Ladies cup: Ønske om at genoptage arrangementet. Jonna, Margit og Birgit Jensen melder sig som planlæggere.

Eclectic spilles som slagspil over to onsdage.

Solheim spilles som månedsmatch og konceptet ændres.

Julematch d. 3. december med spil, hygge og mad fra Bo.

Vinterspil på onsdage med 4 faste tider fra kl.9.16. Tilmelding på Golfbox.

Indtastning af score på tlf.: Bestyrelsen drøfter muligheden. Blandet tilslutning.

Møde med gennemgang af de nye golfregler.

God og positiv stemning og tak til bestyrelsen for dens arbejde.

Ref. Lene Ørum.