• Forside
  • Klubber i klubben
  • Morgenfruer
  • Bestyrelsen

Bestyrelsen

 

Formand: Jonna Høi
Tlf: 20133724
mail: jh@hoi.dk


Næstformand: Ruth Pedersen
Tlf.: 40566138
Mail: rp.felsted@gmail.com


Kasserer: Jytte Schrøder Jørgensen
Tlf.: 20214694
Mail: jyttesc@yahoo.dk


Bestyrelsesmedlem:
Else Marie Herfort
Tlf.: 20498947
Mail: emherfort@webspeed.dk

Bestyrelsesmedlem: 
Lis Nielsen
Tlf.: 23413895
Mail: dres@post10.tele.dk 


Suppleant: Lone Uhrskov
Tlf.: 29263043
Mail: loneuhrskov@gmail.com

Webmaster : Jonna Høi