Medlemskab

Almindeligt medlemskab

Som medlem kan du:

 • Benytte vores flotte 18 hullers golfbane
 • Benytte driving range, par 3-bane, træningsbunker, puttinggreen m.v.
 • Benytte klubhuset
 • Deltage i klubbens turneringer
 • Spille greenfee på andre golfbaner
 • Modtage Dansk Golf Unions medlemsblad Dansk Golf
 • Spille til reduceret greenfee i flere sønderjyske golfklubber
 • Få mulighed for at købe 6 greenfee billetter til reduceret pris

Kontingent år 2020 pr. medlem kr. 5975,-
For unge under 26 år er kontingentet kr. 3000,-
For unge under 18 år (junior)er kontingentet kr. 1500,-
Puslinge (under 12 år) kontingent kr. 900,-
Juniorer spiller gratis det første år, hvis de indmeldes sammen med forældre. (gælder ikke prøvemedlemmer)

Derudover skal der betales et Indmeldelsesgebyr på kr. 2.500.-

Long distance medlemmer

Long distance medlemskab koster kr. 2750,- (Indmeldelsesgebyr kr. 1000,-)

Long distance medlemskab forudsætter dokumentation for medlemskab af en anden registreret golfklub, hvor der betales kontingent, svarende til mindst 60 % af kontingentet i medlemsklasse A (seniormedlemskab) i Sønderjyllands Golfklub.

Long distance medlemmer i Sønderjyllands Golfklub skal anvende medlemsnummer fra hjemmeklubben, når der spilles i andre klubber og kan således ikke benytte Sønderjyllands Golfklubs greenfeeaftaler med andre klubber. 

Long distance medlemskab i medlemsklasse B og C (juniorer og ynglinge) fastsættes af bestyrelsen i Sønderjyllands Golfklub.

Flexmedlem

Sønderjyllands Golfklub kan også tilbyde Fleksibelt medlemskab.
Et Fleksibelt medlemskab koster årligt kr. 1500,-.

Indmeldelsesgebyr kr. 1.000.

Der kan når som helst skiftes til medlemsklasse A. Sker det i løbet af en sæson modregnes det allerede betalte kontingent.

Medlemmer i medlemsklasse G (fleksibelt medlemskab) har samme rettigheder og adgang til klubbens faciliteter, administration af handicap m.v., som øvrige medlemmer, men betaler gældende greenfeesats hver gang der spilles på 18 hullers banen. Medlemmer i denne klasse modtager DGU kort i henhold til de regler, der er fastlagt af Dansk Golf Union, men kan ikke opnå rabatter, herunder deltage i ordninger i forbindelse med greenfee aftaler med andre klubber. Deltagelse i turneringer begrænses til åbne turneringer. Der kan når som helst skiftes til medlemsklasse A. Sker det i løbet af en sæson modregnes det allerede betalte kontingent.

Der kan maksimalt overføres 20 medlemmer årligt fra øvrige aktive medlemsklasser til medlemsklasse G. Der oprettes venteliste efter ”først til mølle” princippet.

Passivt medlemskab

I Sønderjyllands Golfklub er det muligt at ændre sit medlemskab fra aktivt til passivt medlem. Dette skal ske skriftligt til sekretariatet senest den 31.december.

Et passivt medlemskab koster kr. 500,- om året.

Passive medlemmer har følgende rettigheder i Sønderjyllands Golfklub:

 • Passive medlemmer må benytte alle klubbens faciliteter bortset fra 18 huls banen.
 • Passive medlemmer må deltage i generalforsamlingen, dog uden stemmeret.
 • Passive medlemmer må ikke spille greenfee, hverken i Sønderjyllands Golfklub eller på andre baner i ind- og udland

Ved overgang fra aktivt til passivt medlemskab skal DGU-kort afleveres til sekretariatet.

HUSK - ændring af medlemskategori skal meddeles skriftligt til sekretariatet senest 31. december.