Vælg en side

Leje af golfcarts eller bagskab

Leje af golfcarts eller bagskab

Leje af bagskab

Oprettelsesgebyr kr. 250,-

Leje af bagskab, øverst kr. 250,-
Leje af bagskab, nederst kr. 350,-   (forbeholdt børn og kvinder)
Leje af bagskab med el-tilslutning pr. år kr. 600,-

Leje af box i omklædningsrum pr. år kr. 100,-

Leje af Ladestation pr. år kr. 100,-

(Medlemmer som har betalt depositum kr. 750,- ved leje af
bagskabe vil som hidtil få dem tilbagebetalt ved opsigelse
af bagskab.)

Leje af klubbens golfcarts:

Leje – 1 runde kr. 250,-
Leje – 2 runder samme dag kr. 400,-
10-turs klippekort kr. 1500,-
20-turs klippekort kr. 2500,-

 

Leje af P-Plads golfcarts/golfscooter:

Oprettelsesgebyr kr. 250,-

Leje pr. år kr. 550,-
Leje af P-Plads med El pr. år kr. 800,-

 

Regler for kørsel med GOLFCARTS på Sønderjyllands Golfklubs bane

1. Kørsel med golfcarts skal foregå i forhold til den bold man færdes i samt under hensyn til færdsel på banen.

2. Der må højst være to spillere om en golfcart.

3. Golfcarts må ikke køre på tee-steder.

4. Golfcarts må ikke køre på forgreen og ikke tættere på en green end 10 meter.

5. Golfcarts skal holde en afstand på min. 5 meter til søerne på hul 18.

6. På 13. hul skal golfcarts køre længst til højre for greenen – tæt på hegnet til statsskoven.

7. Golfcarts må ikke køre rundt om en green.

8. Golfcarts skal altid køre langt uden om tilfældigt vand – overalt på banen.

9. Golfcarts må ikke parkere på steder, som kan forsage hjulspind ved igangsætning.

10. Golfcarts må ikke benytte opkørslen fra parkeringspladsen til golftorvet – eller omvendt.

11. Golfcarts må ikke parkere på golftorvet.

12. Banens skiltning skal til enhver tid respekteres.

13. Såfremt Banekontrollen konstaterer overtrædelse af disse regler påføres spilleren en kraftig påtale, og i gentagelsestilfælde kørselsforbud i 4 uger.

 

Ovennævnte regler er ikke gældende i vinterperioden – Regler for kørsel med golfcarts i vinterperioden kan rekvireres i sekretariatet.

Indmeldelse

SKAL DU OGSÅ MELDES IND I DANMARKS SMUKKESTE GOLFKLUB?

Hvis du ønsker at melde dig ind i Sønderjyllands Golfklub skal du blot udfylde vores indmeldelsesblanket som du finder på nedenstående link. Vær opmærksom på at du skal uploade din underskrift som bevis, dette kan sagtens være et billede af din underskrift på et hvidt papir.

Danmarks smukkeste golfklub

SDJ golfklub

Golfbanevej 3
6360 Tinglev
Tlf.: +45 74 68 75 25
CVR: 12345678

Åbningstider

Sekretariatet
Mandag til torsdag kl. 9.30 - 15.00
Fredag fra kl. 9.30 - 13.00

Følg os