• Forside
 • Gæster
 • Leje af golfcart/trolley

Leje af golfcart/trolley

Reservation af Golfcarts

Sønderjyllands Golfklub har et antal Golfcarts til udlejning.

Disse kan lejes ved forudbestilling i sekretariatet på tlf. 74 68 75 25.

Pris: kr. 250 pr. runde. 

Sekretariatets åbningstider er mandag til torsdag fra 9.00 til 15.00. Fredag fra 9.00 til 14.00.

 

Trolleys kan lejes i Proshoppen

 

Regler for kørsel med GOLFCARTS på Sønderjyllands Golfklubs bane

 1. Kørsel med golfcarts skal foregå med gå-hastighed
 2. Spillere, der kører i golfcarts, har ingen særlige rettigheder med hensyn til at blive vinket igennem
 3. Der må højst være to spillere om en golfcart
 4. Golfcarts må ikke køre tættere på en green end 10 meter
 5. På 7. hul skal golfcarts køre langt til venstre for greenen (vådområde)
 6. På 13. hul skal golfcarts køre til højre for greenen – helt ude i roughen – tæt på hegnet til statsskoven (vådområde)
 7. På 15. hul skal golfcarts benytte første nedkørsel
 8. På 16. hul skal golfcarts benytte første nedkørsel
 9. Golfcarts må ikke køre rundt om en green
 10. Golfcarts skal altid køre langt uden om vand – overalt på banen
 11. Golfcarts må ikke parkere på steder, hvor der er risiko for hjulspind ved igangsætning
 12. Golfcarts må ikke benytte opkørslen fra parkeringspladsen til golftorvet - eller omvendt
 13. Golfcarts må ikke parkere på golftorvet.

Overtrædelse af disse regler påfører spilleren en kraftig påtale, og i gentagelsestilfælde karantæne i 4 uger.