Generalforsamling

Referat fra Morgenfruernes generalforsamling 05.10.22

Valg af dirigent: Karen Serup.

Formandens beretning:

April.

For første gang i flere år kunne vi mødes til hyggelig morgenmad, en dejlig start på sæsonen, der var lidt orientering om den kommende sæson. Vi er i år 48 medlemmer, som møder flittigt op. Vi spillede i april stableford i det fineste forårsvejr.

Maj

Det fine vejr fortsatte. Til månedsmatch spillede vi pink bold og alle kom ind med den lyserøde bold. Vi spillede også foursome for første gang og det er et hurtigt holdspil, da man kun spiller med 1 bold. Ruth og Lene havde arengeret træningsdag med Thor. Der var 2 hold så der ikke var så mange ad gangen, det var mit indtryk at der var stor tilfredshed.

Juni.

Det fine vejr fortsatte, og vi tog til Nordborg golfklub, desværre var der ikke den store tilslutning, men vi 18 der var med havde en hyggelig tur på en spændende bane med fin service. Vi syntes i bestyrelsen, at det er ærgerligt, at der ikke er bedre opbakning, når der bliver arrangerer noget, og vi vil overveje, hvad vi skal gøre i den kommende sæson. Junis store oplevelse var Ladys cup. Der var 100 deltagere, hvoraf de 25 kom fra andre klubber, meget veltilrettelagt med fine sandwich, som Bo havde smurt, og som nogle af mændene til medlemmerne sørgede for på banen. Dejlig frokost buffet. Og så det det store præmieshow. Det var helt utroligt så mange fine præmier der var blevet sponsoreret, Der er mange at takke for den fine dag. Først og fremmest Jonna, Margit og Birgit for det store arbejde, mændene for at hejse flag og den fine service på banen, kontoret og de mange sponsorer.

Juli

Folk må virkelig have trængt til ferie efter 2 år uden rejse og det kan ses på tilmeldingerne. Til Iris rumble endte vi med at være 16, så vi gik alle ud fra hul 1. Den 20. var der så varmt at flere opgav at spille færdigt, det kunne vi godt have brugt lidt af da vi, en lille flok på 12 personer var på Benniksgård, hvor der var koldt og blæsende, men på trods af det var humøret højt, og vi havde en hyggelig dag. Stor tak til Hanne som i 5 år har sørget for de fine udflugter og som nu meddeler at det var sidst gang. I juli kom så også endelig åbningen af det meget flotte hul 3.

August

Det fine vejr fortsatte, og banen var ved at være godt gul, og meget hurtig med høje score. Vi spillede mexico scramble med efterfølgende flot buffet, som Bo har sørget for. Jonna og Margit havde sørget for at vi spillede eclectic og seniorherrene var vært ved den årlige turnering. Alt i alt en måned med mange begivenheder.

September.

Vi lagde vi ud med a la Solheim, som sædvanlig 2 hold der kæmper mod hinanden. Der spilledes hulspil,  greensome og hulspil single. Vi havde gjort os stor umage med at sætte holdene sammen, så hcp matchede og flere matcher gik da også helt til hul 18, men det er svært når der kommer afbud, fordi vi så må lave nogle nødløsninger, så vi overvejer en  anden model til næste år. Bo serverede en meget lækker tapasplatte, og efter kaffe og kransekage gik alle glade hjem. Resten af september spilledes der stableford og der varmedes op til generalforsamling i oktober.

Referat fra Morgenfruernes generalforsamling 05.10.22

Deltagere 35.

Beretningen blev godkendt med applaus.

Fremlæggelse af regnskab for 2021-22:

Regnskabet blev godkendt.

Fastlæggelse af kontingent for 2023:

Bestyrelsen foreslår kontingentet nedsat til 400 kr. Dette forslag blev sat til skriftlig afstemning og blev vedtaget med 22 stemmer for og 16 imod. Kontingent for 2023 er 400 kr.

Valg til bestyrelsen:

Lene Ørum Rasmussen blev genvalgt.

Ruth Pedersen, Lis Nielsen og Helen Kelsen udtræder af bestyrelsen.

Nyvalgt i bestyrelsen:

Åse Petersen

Birgit Jensen

Lise Falk Larsen (suppleant)

Revisor: Helen Kelsen

Indkomne forslag: Ingen.

Evt.:

Følgende punkter blev diskuteret:

  • Elektronisk indtastning. Vi fortsætter med indtastning fra scorekort. Der udarbejdes en manual, som skal gøre det muligt for de skiftende matchledelser selv at indberette score efter matcherne. Det letter bestyrelsens ansvar.
  • Ændring af opdeling i A. og B. række til kun en række. Enkelte spillere bevæger sig igennem sæsonen over de to rækker. Der er flere fordele som: enkelthed ved indtastning og antallet af præmier kan reduceres.
  • Ladies cup. Jonna og Margit indvilligede i endnu en sæson, men skal have mulighed for at trække på hjælp fra bestyrelsen og hjælp til indsamling af præmier. Vi skal tænke nyt med hensyn til at skaffe sponsorer til præmier. Flere medlemmer må gerne blive aktive med at skaffe præmier.

Bestyrelsen arbejder videre med de nævnte punkter.

Tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer: Ruth og Lis. Også en særlig tak til Verner.

God og positiv stemning og tak til bestyrelsen – og især til formanden for årets arbejdsindsats.

Ref. Lene Ørum