• Forside
 • Klubber i klubben
 • Generelle betingelser

Generelle betingelser for Klubber i klubben

Sønderjyllands Golfklubs ”Klubber i Klubben” er selvstyrende ud fra at bestyrelsen i Sønderjyllands Golfklub har godkendt ”Klubber i Klubbens” generelle betingelser og gældende vedtægter.

Gælder fra april til juni og fra august til oktober inkl.

 • Fortrin i begrænset omfang kan tillades i juli efter aftale med sekretariatet.
 • Klubberne i Klubben kan ikke tillade gunstart.
  Formiddags-klubberne kan dog tillades baglæns gunstart efter aftale med sekretariatet.
 • Afslutningsturneringer, turneringer med gæster eller klubberne indbyrdes skal afvikles indenfor klubbernes fastsatte spilledage.
  Afslutningsturneringer kan afvikles en lørdag i oktober måned. Dette skal, i lighed med ønsker om udvidede spilletider med gæster eller klubberne indbyrdes, godkendes af sekretariatet.
 • Klubber i Klubben skal stille med starter i deres tildelte tidsrum.
 • Tilmeldingen i Golfbox til klubbernes ugentlige turneringer skal ske i henhold klubbernes bestemmelser.
  De fastsatte tider i Golfbox skal bestilles således at eventuelle ledige tider forefindes sammenhængende i ydertiderne.

Der spilles om muligt, udelukkende i 4-flights.

 • I forbindelse med klubbernes turneringer skal der som udgangspunkt efterfølgende spises i klubbens restaurant.

Traktementet skal være aftalt og bestilt inden start.

 • Klubbernes årsprogram afleveres senest 1. februar til sekretariatet, som efterfølgende godkender og blokerer tiderne i Golfbox.
 • Klubber i Klubben skal i deres respektive vedtægter og/eller retningslinjer anføre kriterier for medlemsoptagelse samt anføre hvor mange medlemmer klubben anser som hensigtsmæssigt i forhold til spilletider.
  Ovennævnte vedtægter og retningslinjer skal være tilgængelige på klubbernes respektive sider på Sønderjyllands Golfklubs hjemmeside.
 • Klubber i Klubben skal optage medlemmer, som indmeldes i Sønderjyllands Golfklub i perioden fra april til oktober. De nye medlemmer, som ønsker optagelse, skal opfylde den respektive klubs optagelsesbetingelser. Klubber i Klubben fastsætter betingelser for ny-indmeldte medlemmers deltagelse i igangværende turneringer.
 • Tilmelding til Klubberne i Klubben skal ske hvert år.
 • Der må ikke benyttes spilleformer, som unødigt forsinker spillet. En spillerunde gælder som for øvrige ca. 4 timer.

Oktober 2018