Vælg en side

Indmeldelse i Sønderjyllands Golfklub

  • Ved underskrift nedenfor accepterer jeg, at mit medlemskab af Sønderjyllands Golfklub følger de for klubben til hver tid gældende vedtægter. De opdaterede vedtægter kan til enhver tid ses på klubbens hjemmeside www.sdj-goldklub.dk Ved indmeldelse af et puslinge-/juniormedlem (indtil 17 år) underskriver forældre/værge samtidig på, at denne indestår for betaling af et hvert økonomisk mellemværende junioren måtte få med Sønderjyllands Golfklub. Et medlemskab af Sønderjyllands Golfklub er gældende for et kalenderår ad gangen. Udmeldelse skal ske skriftligt senest den. 31 december i et kalenderår med virkningen for næstkommende kalenderår, idet medlemskabet ellers fortsætter for næste kalenderår. Sønderjyllands Golfklub anvender ovenstående data til oprettelse og håndtering af dit medlemskab i henhold til klubbens privatlivspolitik. Privatlivspolitikken er tillige tilgængelig på klubbens hjemmeside. Ved underskrift på denne indmeldelsesblanket bekræfter du, at du er bekendtgjort med betingelserne for ændring af medlemskategori, udmeldelse m.v.

Danmarks smukkeste golfklub

SDJ golfklub

Golfbanevej 3
6360 Tinglev
Tlf.: +45 74 68 75 25
CVR: 12345678

Åbningstider

Sekretariatet
Mandag til torsdag kl. 9.30 - 15.00
Fredag fra kl. 9.30 - 13.00

Følg os