Vælg en side

Generelle betingelser for Klubber i klubben

Generelle betingelser for Klubber i klubben

Sønderjyllands Golfklubs ”Klubber i Klubben” er selvstyrende ud fra at bestyrelsen i Sønderjyllands Golfklub har godkendt ”Klubber i Klubbens” generelle betingelser og gældende vedtægter.

Gælder fra april til juni og fra august til oktober inkl.

 • Fortrin i begrænset omfang kan tillades i juli efter aftale med sekretariatet.
 • Klubberne i Klubben kan ikke tillade gunstart.
  Formiddags-klubberne kan dog tillades baglæns gunstart efter aftale med sekretariatet.
 • Afslutningsturneringer, turneringer med gæster eller klubberne indbyrdes skal afvikles indenfor klubbernes fastsatte spilledage.
  Afslutningsturneringer kan afvikles en lørdag i oktober måned. Dette skal, i lighed med ønsker om udvidede spilletider med gæster eller klubberne indbyrdes, godkendes af sekretariatet.
 • Klubber i Klubben skal stille med starter i deres tildelte tidsrum.
 • Tilmeldingen i Golfbox til klubbernes ugentlige turneringer skal ske i henhold klubbernes bestemmelser.
  De fastsatte tider i Golfbox skal bestilles således at eventuelle ledige tider forefindes sammenhængende i ydertiderne.

 

Der spilles om muligt, udelukkende i 4-flights.

 • I forbindelse med klubbernes turneringer skal der som udgangspunkt efterfølgende spises i klubbens restaurant.

 

Traktementet skal være aftalt og bestilt inden start.

 • Klubbernes årsprogram afleveres senest 1. februar til sekretariatet, som efterfølgende godkender og blokerer tiderne i Golfbox.
 • Klubber i Klubben skal i deres respektive vedtægter og/eller retningslinjer anføre kriterier for medlemsoptagelse samt anføre hvor mange medlemmer klubben anser som hensigtsmæssigt i forhold til spilletider.
  Ovennævnte vedtægter og retningslinjer skal være tilgængelige på klubbernes respektive sider på Sønderjyllands Golfklubs hjemmeside.
 • Klubber i Klubben skal optage medlemmer, som indmeldes i Sønderjyllands Golfklub i perioden fra april til oktober. De nye medlemmer, som ønsker optagelse, skal opfylde den respektive klubs optagelsesbetingelser. Klubber i Klubben fastsætter betingelser for ny-indmeldte medlemmers deltagelse i igangværende turneringer.
 • Tilmelding til Klubberne i Klubben skal ske hvert år.
 • Der må ikke benyttes spilleformer, som unødigt forsinker spillet. En spillerunde gælder som for øvrige ca. 4 timer.

 

Oktober 2018

Indmeldelse

SKAL DU OGSÅ MELDES IND I DANMARKS SMUKKESTE GOLFKLUB?

Hvis du ønsker at melde dig ind i Sønderjyllands Golfklub skal du blot udfylde vores indmeldelsesblanket som du finder på nedenstående link. Vær opmærksom på at du skal uploade din underskrift som bevis, dette kan sagtens være et billede af din underskrift på et hvidt papir.

Danmarks smukkeste golfklub

SDJ golfklub

Golfbanevej 3
6360 Tinglev
Tlf.: +45 74 68 75 25
CVR: 12345678

Åbningstider

Sekretariatet
Mandag til torsdag kl. 9.30 - 15.00
Fredag fra kl. 9.30 - 13.00

Følg os