• Forside
  • Sdj. Golfklub
  • Bane information

Bane Information

Tirsdag den 20 november 2019

Der spilles til vinter greens og fra vinter teesteder.

Kørsel med golfcarts og -scootere er hermed ikke tilladt mere før sæsonstart 2019.

Temperaturen i jorden er 4,2 grader, det betyder at væksten i græsset er stoppet og det samme er spil til sommer green også. Som tidligere beskrevet er banen blevet et hul mindre, men på medlems mødet d. 7 nov var der et medlem som forslog om man ikke kunne lavet et kort par 3 hul så der er 18 huller at spille til, der er hermed besluttet at der laves et extra hul efter hul 16 så der spilles til green 5 på par 3 banen.

Der skal tee´s op på fairway og i semirough.
Vintertee´s kan købes i Proshoppen, som i november har åbent alle onsdage fra kl. 10.00 til 16.00 og lørdage fra kl. 10.00 til 14.00.

Herudover kan der købes vintertee´s i sekretariatet.

Hilsen Jacob Thy Clausen

Chefgreenkeeper. 

 

 

Onsdag, den 7. november 2018

Vinterbanen

Vores vinterbane bliver i år et hul mindre og en del af hullerne vil blive kortere end vi har været vant til.

Årsagen skal findes i den forgangne tørre sommer. Græsset vi har eftersået er endnu ikke klar til at klare vinterens strabadser og slitage og for at få så god en sæsonstart næste år som muligt, er denne beslutning taget.

Banen bliver afkortet med et hul – hul 3 – og vintergreens anlægges, hvor der er god eksisterende græsvækst.

Teestederne vil enkelte steder også blive anlagt andre steder.

Der vil blive opsat afspærringer i form af kæder eller snor for at hjælpe jer den rigtige vej rundt. 

Mvh. Baneudvalget

 

 

Fredag d. 2 nov.

Jord temperaturen i greens er pt 8,4 grader. Væksten stopper når den temperaturen kommer under 8 grader.

Greens generalt ser super fine ud og de bliver ikke lukket før der er mere slidtage end vækst og vejret ser ok ud ind i næste uge også.

Vi kan forbygge svampeangreb på greens men, hvis der er svamp på fairways trækker man det med ind på greens via maskiner og spil, det kan vi ikke gøre noget ved. I dette tilfælde bliver er vi nødsaget til at lukke for spil til sommergreens selvom der er vækst i græsset.

Bunkerkanter er ved at blive skåret, så undgå venligst at træde på kanten. Det skal man faktisk undgå hele sæsonen så man bedre kan vurdere om man ligger i bunker eller ej. 2 bunkers er helt lukket, der er blåpæle med sort top. Det betyder man har frit drop ud af bunker, men ikke nærmere flaget. Bunkers der er markeret med blå spray, hvor kanten er meget høj har man frit drop ud af det markeret område, dog ikke nærmere flaget.

Hilsen Jacob Thy Clausen

Chefgreenkeeper.

 

uge 39.

Tirsdag og onsdag bliver greens eftersået og efterfølgende tromlet for at lukke sårillerne igen. Torsdag får greens et tyndt lag topdress for at beskytte de nye planter og for at boldene ruller jævnt igen.

Vi eftersår greens for at udkonkurrere den enårig græs som er meget modtagelig for svampesygdomme, jo mere kulture græs vi kan få, jo bedrer start for vi på sæsonen og bedre greens i løbet af sæsonen.

Hilsen Jacob

Chefgreenkeeper  

 

Uge 35.

Tirsdag d. 28 August bliver greens områder striglet på bagni. Fairway og semi rough bliver striglet fra onsdag morgen, man kan forvente at et enkelt hul er lukket på jeres runde. Vi er i gang med at efterså semi rough og greens områder på forni. Først i uge 36 bliver Fairways på forni eftersået, nærmere info følgere.

Alle fairways og semi rough blev gødet mandag for at hjælpe væksten og de nye frø i gang.

 

Onsdag i uge 34

Reparation af fairways efter tørke skader.

Fairways og semi rough strigles på hul 1-9. Dødt plante materiale fjernes med vores løvblæser og fejemaskine.

Vi starter på hul 9 og kører baglens. Det hul vi arbejder på, lukkes og åbnes så hurtigt så muligt igen. Fairways på forni er hårdest ramt. Der , hvor græsset er gult, regner jeg med at 50% kommer igen, i semi roughen, hvor der var et tyndt græstæppe i forvejen , skal vi være glade for, hvis der kommer 10% igen. Så for at få gode fairways og semi rough på forni næste år kommer der et firma og efterså´er dem i uge 35.

I uge 35 strigles fairways og semi roughen på bagni. De er ikke så hård ramt så dem efterså´er vi selv der, hvor det trænger mest.

Alle Teesteder er blevet prikket, eftersået og topdresset i denne uge. Fra næste uge bliver teemarkeringerne på de hårdeste ramte flyttet helt frem for at skåne dem mest muligt, pinplaceringen står ligeledes længst væk fra Tee for at holde en rimelig længde på hullet, dog ikke til klubmesterskaberne i den kommende weekend. Ved starterhuset er der ikke oplyst pinplacering i denne periode.

Hilsen Jacob Thy Clausen

Chefgreenkeeper

 

 

Mandag d. 13 august.

Fra kl 17.30 prikkes greens på forni. Bagni prikkes Tirsdag morgen, efterfølgende bliver greens tromlet.

Hilsen Jacob Thy Clausen

Chefgreenkeeper

 

Torsdag d. 12 juli.

 Pga. sygdommen Antraknose på nogle enkelte greens vil der weekenden over kun blive klippet hver anden dag og tromlet de andre dage. I dag er der blevet tromlet og kørt en n-p gødning på, fredag vil de så blive klippet.

Lidt fakta omkring sygdommen Antraknose.

Antraknose er en velkendt græssygdom på enårig rapgræs. Et angreb på en stresset enårig rapgræs green kan have katastrofale konsekvenser.

Symptomer på angreb af svampen viser sig først som små, gul til bronze-farvede pletter på 2-5 cm i diameter i græsset. Efterhånden som sygdommen udvikler sig, dannes der store, uregelmæssige pletter med reduceret skudtæthed. Forhold som favoriserer sygdommen er, såsom lavklippehøjde, mekaniske skader, høj temperatur og næringsstof-mangel, kan svampen angribe græsset. Sygdomsudvikling fremmes af jordpakning, dårlig dræning samt mangel på kvælstof, fosfor, kalium, eller vand. Så hvad kan der gøres.

Gennemfør et intensivt luftnings program hele vækstsæsonen. Mindst en dybdeluftning med vertidrain i juli/August( Det blev gjort i uge 27 ).

Undgå mangel på fosfor og kalium( Er kørt ud )

Vand rigeligt og sjældent, undgå aftenvanding, men tørkestress skal undgås i varme perioder( Vi vander greens om morgenen )

Øg klippehøjden for at reducere plantestress. ( Det har vi ikke gjort )

Reducer antallet af klipninger ved at erstatte nogle af klipningerne med tromling.(Det gør vi i de næste dage)

Udskift enårig rapgræs ( Vi kæmper en stor kamp hvert år.)

Hilsen Jacob Thy Clausen

Chefgreenkeeper.

 

 

Mandag d. 2 juli

Fra kl 14.00 vertidræn, hurtig prik og topdresses samt nedmåtning af sand på greens. Regner med vi når 14 greens. Resten bliver gjort færdig Tirsdag morgen så der er åben for spil igen fra kl 7.

Hilsen Jacob Thy Clausen

Chefgreenkeeper.

 

Onsdag d 20 juni.

Kl 04.00 klippes, prikkes og tromles greens på hullerne 10-18, arbejdet er færdigt inden spillere når Bagni.

Kl 17.40 prikkes greens på hullerne 1-9. Tiderne på golfbox er blokeret men der kan spilles til vintergreen.

Torsdag morgen kl 05.00 bliver greens tromlet og klippet og er åben for spil igen.

Hilsen Jacob Thy Clausen

Chefgreenkeeper.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.