• Forside
  • Sdj. Golfklub
  • Bane information

Bane Information

Marts 2021

I den første uge af Marts 2021. Gamle svampe huller fra efteråret 2020 skal der gøres noget ved, for at nye skud kan etableres. Greens vertikalskæres for at ´krasse´ lidt om i de døde pletter, Greens  klippes i 5 mm og efterfølgende bliver der kørt et lag Topdress på, så overfladen bedre kan tørre op.

Svampesygdomme kan sprede sig i duggen. Der sprøjtes et produkt som skal fjerne dug fra græsset, for at minimere spredning af svampesygdomme og samtidige holde overfladen tør. Der er ikke vækst i græsset endnu, så slidtagen af græsset er for stort til at vi kan åbne for sommergreens nu.

Alle fritstående træer bliver opstammet, så man kan få et rimligt sving derfra + vi kan komme til at klippe græsset uden at beskadige grenene og maskine.

I år kommer der flere tiltag, for at mindske angreb af svampesygdomme (Dollarspot og skimmelsvamp). Dollarspot er en forholdsvis ny sygdom i de Nordiske Lande pga. klimaforandringerne, der er ingen fungicider som er godkendt til bekæmpelse af denne i Dk. Der er nogle biologiske produkter som kan forbedre vækstjorden og gøre græsset mere modstandsdygtig over for svampen, samtidigt skal der eftersåes med nye sorter som er udviklet til at, bedre kunne modstå angreb, og mere af den pleje vi kender, prikke med små spyd, vertidræne med 12 mm spyd og Topdress.

Os i Greenkeeper Teamet glæder os til den nye sæson som er lige rundt om hjørnet.

Mvh Jacob.  

 

 

De afspærringer der er sat op på banen skal respekteres, hvis din  bolden lander i det afspærret område må du gerne spille din bold, men lad din Bag blive udenfor. Dette tiltag med afspærringer, er for at skåne græsset for vinterens mange runder. I efteråret blev vækstlaget løsnet og eftersået i semi roughen, det er det nye græs som er kommet op, vi gerne vil passe ekstra meget på. Det er planen, at semi roughen skal eftersåes 1 gang om året indtil den bliver mere tæt. Der er blevet etableret vinter Teesteder i denne uge, sommer greens holder vi åben lidt endnu, men når slidtagens bliver for stor eller ved frost bliver de lukket for vinteren.

Mvh Jacob.

 

 

Tirsdag . 17

Begynder vi at gøre vinter banen klar. Tee steder bliver flyttet frem. Der bliver sat snor op forskellige steder for at skåne græsset fra tee steder og frem til fairways. Nettet på Trænings banen bliver taget ned, for at beskytte det for vinterens rusk og regn.

 

Tirsdag d. 3 november

Bliver greens vertidrænet, hurtigt prikket og tromlet.

Alt det gøres for at løsne komprimeret jord og for den store mængde nedbør der er faldet i weekenden, bedre kan trænge væk fra overfladen. 

Mvh Jacob.

 

Fredag d. 30 Oktober.

Green 3 er lukket for i år, pga. vand. Vinter greenen skal benyttes.

I de våde områder på banen er der lukket for trafik, som I bedes respektere, der kan spilles derfra men lav være med at trække vognen igennem.

                                                                  MIDLERTIDIG LOKALREGEL.

Når en spillers bold ligger i en del af det generelle område, klippet i Fairwayhøjde eller lavere, må spilleren tage lempelse uden straf en gang, ved at placere en bold i et lempelsesområde der har et referencepunkt ved boldens oprindelige sted, er på størrelse med et scorekort og i det generelle område, ikke nærmere hullet.

                                                                  BOLDEN MÅ RENSES.

Mvh Jacob.

 

Mandag d. 5 oktober

Der er kommet rimeligt godt styr på svampe angrebet fra sidste uge, vi skal gøre alt, hvad vi kan for at komme sygdommen helt til livs og få jævne greens.

Så derfor, prikler vi greens på forni Tirsdag med små spyd for at skabe luft til rødderne og løsne komprimeret vækstlag. Efterfølgende eftersåer vi dem, topdresser med et tyndt lag sand og tromler til sidst. Vi starter med Hul 1-4-5 og 6 inden der kommer golfspillere, bagefter kører vi til hul 9 og tager dem mod spille retning for kun at møde jer 1 gang . Onsdag er der gunstart på hul 1-9 kl 9.00 så det giver os lidt arbejds ro til at prikle fra 10-18.

Mvh Jacob.  

 

Fredag . 2 oktober

Med de produkter som er blevet sprøjtet på greens(se opslag fra d. 30 september)i løbet af ugen, har haft en hæmmende effekt på svampesygdommen. I dag fredag er der yderligere sprøjtet med et fungicid som meget gerne skulle slå sygdommen helt ihjel(proline), et produkt som man må bruge fra d. 1 oktober. Vi har taget en prøve af græsset og vækstlaget i dag som bliver analyseret i Belgien som kan bruges, til fremadrettet plejeoptimering  af greens og sygdomme. Lørdag og søndag vil greens blive tromlet for at skåne græsset, hvis græsset klippes ofte efter sprøjtning mister man meget af effekten af sprøjtemidlet.

Mvh Jacob.  

Onsdag d. 30 sep.

Svamp på greens.

Greens er blevet angrebet af svamp, det er svampesygdommen sneskimmel som er aktivt lige nu.

Svampen har rigtige gode betingelser nu , hvor der er en høj luftfugtighed med høje temperatur. 

Vi gør alt, hvad vi kan for at bremse angrebet med de redskaber vi har. Igår blev greens sprøjtet med micronæring som svovl, jern, mangan og kobber, idag er der kørt et fosfit produkt på med et højt indhold af kali samt koldpresset tang og forskellige plante olier, alt for at styrke græsset og hæmme svampen. Fra Oktober måned må man først begynde at køre fungicider på greens. 

Mvh Jacob.

Tirsdag d. 22 september

Bliver greens topdresset med et tyndt lag sand og måttet ned når sandet er tørt.

Det gør vi pga. at greens blev eftersået mandag d. 14 september og efterfølgende er der riller i greens som genere nogle golfspillere. Men det er en meget vigtigt del af plejeplanen at der eftersåes, der er en meget stor slidtage af græsset med de mange runder der bliver spillet i Sønderjyllands golf klub. Hvis vi ikke eftersåer er det den enårig rapgræs der overtager de huller i græstæppet som kommer af slidtagen. Den enårig rapgræs er en ukrudts græs som er meget modtageligt overfor svampesygdomme og med de restriktioner på pesticider vi har, vil svampen slå alt græs ihjel på greens. Så jeg håber på jeres forståelse for at boldens rul ikke er helt som den plejer at være.

Mvh Jacob.

 

Mandag d. 7 september.

Begynde vi at tage propper op på greens, fra ca kl 11 og nogle timer frem. Vi forsætter tirsdag, når duggen er væk og håber på vi bliver færdige denne dag.

Mvh Jacob.

Mandag d. 31 august

Ujævn græs vækst omkring greens. Der er forskellige græs sorter, engrap græs som gror i tuer og enårig rapgræs som ikke har samme tilvækst, gør at kan få et dårligt boldleje, det vil vi prøve at gøre noget ved. I første omgang et par meter rundt om greens, så derfor bliver semi roughen klippet ned omkring greens og eftersået i denne uge. Det skulle gerne resultere i at vi får nogle kulture græsser blandet med de græsser som der er der nu og får en mere jævn græs vækst. Vi når ikke i mål med at gøre denne proces, hvis det kun bliver gjort 1 gang, der skal flere eftersåninger til. Så vi må have lidt tålmodighed med denne opgave.

Mvh Jacob.

 

Tirsdag d. 4 August.

Bliver greens vertidrænet, hurtigt prikket og tromlet.

Vi starter Tirsdag morgen og kører på forni og nogle greens på bagni indtil ca. kl 12, resten tager vi tirsdag aften.

Der spilles til vintergreens på de huller der arbejdes på. 

Der skal forventes at boldens rul ikke er helt som normalt de næste par dage, men der bliver klippet og tromlet de næste dage så vi hurtigt får dem tilbage til normalt. Læs længere nede på siden , hvorfor vi prikker.

Mvh Jacob.

 

D. 22 Juni.

Fra Mandag aften bliver greens prikket. Arbejdet forsætter Tirsdag morgen, indtil der kommer for mange spillere. Resten bliver prikket Onsdag morgen. Greens bliver selvfølgelig tromlet efterfølgende. 

Vi gør det i små etaper og det er pga. banen er meget booket op og for at genere spillet mindst muligt.

Hvorfor prikker I greens, når banen er booket så meget op, godt spørgsmål. Banen er altid booket op og rødderne trænger til ilt for at kunne klare det store pres der er på græsset og for at græsset ikke bliver for stresset, som kan udvikle svampe sygdomme. Torsdag bliver greens topdresset og de vil rulle MAX igencool

Bjarne Hoffmann klipper roughen ned med grønthøster fra Onsdag morgen, i den forbindelse skal man holde stor afstand til ham og maskinen. Hvis maskinen fanget en bold, flyver bolden ud med stor kraft og den råber ikke foooooretongue-out.

Mvh Jacob. 

 

D. 9 juni

Bliver Greens topdresset fra morgenstunden, det forventes at sandet er måtte ned kl 10 på 18 hullers banen  

Mvh Jacob

 

 

Tirsdag d. 26 maj. Greens trænger til at få ilt til rødderne, så derfor.

Hul 1-9 og hul 14 bliver hurtig prikket fra morgenstunden og efterfølgende tromlet  

Onsdag d. 27 maj bliver hul 10-18 hurtig prikket fra morgenstunden og efterfølgende tromlet

Mvh Jacob


Tirsdag d. 5 maj.

Greens bliver topdresset med et tyndt lag sand.

Mvh Jacob.

 

Torsdag d. 2 april.

Greens er kommet rigtigt godt over vinteren uden svampeskader?. Der er nogle enkelte pletter fra efteråret som næsten er groet sammen igen.

 

For 14 dage siden var der god vækst i græsset pga. den milde vinter, men 9 dage med frost satte en stopper for væksten. Når der er begyndende vækst i græsset og det så får frost får græsset en rød/brun farve, samtidigt med den store fordampning der er med den megen blæst bliver planterne stresset.

De sidste 2 dage har der ikke været frost så onsdag kunne vi komme ud med micronæringer og i dag er der kørt afspænding på Greens efterfølgende vand fra vandings anlægget som vi fik tændt op for i sidste weekend. Det bliver endeligt varmere og solen får mere magt, så derfor kører vi en forårs gødning på Greens imorgen fredag d. 3 April. Alt efter, hvor godt Greens retter sig over weekenden, vurdere jeg om vi åbner op for sommergreens før den 14 april..... dermed er der ikke sat en dato endnu?.

Når sommergreens åbner er det meget vigtigt at ALLE nedslags mærker bliver rettet, men det er jo heller ikke noget problem, for alle de medlemmer af Sønderjyllands golf klub som jeg snakker med, retter deres egne og ihvertfald 1 eller 2 ekstra nedslags mærker op, jeg tror nu også at det må være gæste spillerne der glemmer det?? men det finder vi ud af efter et par dage med sommergreens uden gæste spillere i denne mærkelige corona tid.

De bedste hilsner fra THE GREENKEEPER’s ?️‍♀️?️‍♂️⛳️??

 

Forberedelse af sommergreens

Hvis vejret tillader det, bliver greens klippet Torsdag eller Fredag i denne uge.

Hvad skal der gøres inden vi åbner sommergreens??

Greens topdresset, vertidrænes med 12 mm spyd, hurtigt prikkes med 8 mm spyd og sandet bliver måttet ned. Det skal gøres for at få ilt ned til rødderne efter den meget nedbør vi har fået vinteren over. For at det kan lade sig gøre, skulle vi gerne ha et par dage med tørvejr. Så håber på lidt bedre vejr i næste uge.

Fairways, semirough, greens områder og teesteder strigles. Teesteder bliver topdresset.

Bjarne Brix har været så venlig at låne os hans græs strigle igen, mange tak for det.

Der arbejdes lige nu med oprydning efter skov projektet. Mr Skovservice kommer og fræser træstubbe ned i 30 cm, så snart der kan køres i områderne. Håber det bliver inden Banesdag d. 21 marts så det bliver nemmere at se, hvor der skal samles grene sammen.

Ved vores nye udslags steder skal der sættes pæle og kæder op, ud mod kløften, samme princip som på parkerings pladsen. Der bliver lagt rullegræs foran udslags måtterne.

Til højre for 12 teested og mellem hul 2 og hul 7 ved green, bliver der sået en blomster blanding med 28 vilde danske blomster. Indsamlet i Danmark og som er bedst egnet på sandjord. Til gavn for de insekter som er i den danske natur og selvfølgelig en fryd for øjetwink. Som nogle sikkert har lagt mærke til, så er alt træ fra skov projektet ikke samlet ind, det skal bruges til at lave insektbo rundt på banen ligesom på hul 11 ved bænken.

Venlig Hilsen Greenkeeperne (A HOLDET cool)

 

 

 

 

Fredag d. 29 november.

Lukker vi sommer greens for denne sæson. Væksten er nu minimal og temperaturen falder yderligere de kommene dage. Greens ser rigtigt fine ud og er fri for sneskimmel men slidtagen er større end til væksten. 

Fremover spilles der til vinter greens. Håber I har haft en god sommer sæson på banen og vinter sæsonen bliver lige så god:-) 

Hilsen Greenkeeper teamet. 

 

Onsdag d. 16 oktober

Hul 1-3-4 er sommergreens lukket pga. vand, der spilles til vintergreen.

Hilsen jacob 

Chefgreenkeeper

 

For at skåne fairways mest muligt, indføres midlertidig lokal regel om spil med lejeforbedring for sønderjyllands golfklub gældende fra 10 oktober 2019.

Der spilles med lejeforbedring jf. nedstående lokalregel. Dvs. bolden markeres, løftes, renses og placeres indenfor længden af et scorekort fra markeringen (referencepunktet.

Når en spillers bold ligger i en del af det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, må spilleren tage lempelse uden straf en gang, ved at placere en bold i et lempelsesområde der:

; har et referencepunkt ved boldens oprindelige sted,

;er på størrelse med længden af et scorekort og i det generelle område,

;ikke nærmere hullet.

 

 

Propoptagning kan ikke lade sig gøre pga. regn.

Der bliver vertidrænet og hurtigprikket i stedet for.

 

Nu til årets vigtigste pleje på greens.  Tirsdag d. 1 oktober og Torsdag d. 3 oktober.

Vi tager propper op på greens for at fjerne filt. Filt er dødt organisk materiale fra græsplanter.

Udviklingen af filt påvirker både planternes og skadevoldernes miljø og det kan ændre konkurrence forholdet mellem dem. Stærke planter, som kan konkurrere mod ukrudt og tåle angreb af svampesygdomme, er en  del af IPM- strategien.(IPM=Integreret plantebeskyttelse) Dårlig kontrolleret filt svækker planterne på flere måder. Det organiske materiale i filten er næring for mange mikroorganismer , som nedbryder dødt organisk materiale. Disse mikroorganismer konkurrerer med planterødderne om ilten i vækstjorden. Filt holder på vandet, og hvis filten er vandmættet hindrer det ilten i at trænge ned og co2 i at sive op af jorden. De fleste sygdomme på planter skyldes svampe. Disse trives godt når der er fugtige forhold. Filt holder godt på fugtigheden og skaber et ideelt miljø for mange sygdomsorganismer. Mange sygdomsorganismer overlever i filtlaget og venter på, at forholdene skal blive gunstige for sygdomsudvikling.

Der vil være 2-3 greens der er lukket når vi arbejder på dem, men flaget bliver flyttet ud på provisoriske greens, så spillet kan forsætte. Processen er vejr afhængig, så hvis det regner bliver datoen flyttet. 

Hilsen Jacob Thy Clausen.

 

 

 

 

(topdress af greens er flyttet fra tirsdag til onsdag pga. regn)

Banen skal gøres klar til klubmesterskaberne i den komne weekend, så Onsdag d. 18 september prikkes hul 1-3-og 4 og alle greens bliver klippet, topdresset, sandet måttes ned og efterfølgende tromlet.                                 

Hilsen Jacob. 

 

Områderne mellem teesteder og fairways bliver eftersået, så hvis du oplever at græsset ser lidt pjusket ud, er det derfor. Græs væksten er ikke god i de områder pga. vækstlaget mest består af sand og sten og vores vandingsanlæg ikke kan vandet der. Så håber vi på at behandlingen kan hjælpe lidt på det.

Venlig Hilsen Jacob.

 

Forberedelse af vintergreens.

For at fjerne alt tvivl for, hvordan der skal droppes ud af vintergreens fjernes den blå pæl med sort top. Det vil sige, at der må spilles fra vintergreens men læg gerne turfen tilbage...

I de sidste 5 år er vintergreens blevet plejet extra meget fra August måned.

Hvad gør vi og hvorfor.

Vintergreens bliver prikket, eftersået og topdresset. Det gør vi fordi, andre år har medlemmer, sagt at vintergreens er for dårlige og det har vi selvfølgelig  taget til efterretning. De bliver topdresset 4-5 gange for at jævne overfladen bedst mulig, inden de bliver taget i brug. Det skal gøre ad flere omgange for, hvis den mængde topdress bliver kørt ud ad 1 gang, vil græsset blive fuldstændig dækket med jord og gå ud.

Hilsen Jacob.

 

 

 

Forberedelse af vinter greens.

Vinter greens er ved at blive klargjort til vinteren, de er blevet prikket, eftersået, topdresset og vil blive klippet et par gange om ugen indtil de skal i brug.

For at skåne dem bedst muligt er der placeret en blå pæl med sort top i centrum af greenen. Det betyder, at der er frit drop i en radius af 6 meter fra den blå pæl, dog ikke nærmere flaget.

Hilsen Jacob Thy Clausen.

Chefgreenkeeper.


 

 

Tirsdag d. 27 august.

Bliver greens eftersået, topdresset, sandet måttes ned og efterfølgende tromlet.

Hilsen Jacob Thy Clausen

Chefgreenkeeper.

 

Topdress af greens aflyst pga. regn

 

Onsdag d. 14 august

Bliver Greens klippet ,tromlet , topdresset og sandet måttes ned .

Vi starter kl 5.00 så sandet er måttet ned inden morgenfruerne starter deres ugentlige turnering  

Rigtig god dag til jer allelaughing

Hilsen Jacob Thy Clausen

Chefgreenkeeper.

 

 

Mandag d. 5 og Tirsdag d. 6

Bliver greens prikket. Hul 6-7-8-9 bliver prikket mandag aften for at holde os foran spillerne tirsdag, hvor resten bliver prikket. De morgen friske spillere tirsdag kan komme til at spille til 1-2 provisoriske greens.

Der spilles til provisoriske green på det hul der arbejdes på.

Hilsen Jacob Thy Clausen

Chefgreenkeeper

 

 

Tirsdag d. 16 juli

Topdresses Greens 

Green bliver klippet, topdresset , måttet ned og tromles  

 

 

Torsdag d. 4 Juli.

Greens skal luftes. Der vertidrænes med 12 mm solide spyd ned i 25 cm dybde for at løsne komprimeret jord, efterfølgende prikkes der med 8 mm solide spyd for at løsne komprimeret jord imellem hullerne fra 12 mm.

Greens bliver tromlet og hullerne flyttet. Der spilles til provisoriske greens på de huller der arbejdes på. Vi forventer at være færdige senest kl 14 på hul 18.

Venlig hilsen Jacob

Chefgreenkeeper

 

Tirsdag d. 18 juni.

Topdresses greens.

 

 

Tirsdag d. 28 maj

Skal greens luftes. Der prikkes, topdresses, tromles og sandet måttes ned i hullerne.

Vi starter kl 05.00. greens som der arbejdes på er lukket men der kan spilles til vintergreen.

Hilsen Jacob Thy Clausen.

Chefgreenkeeper.

 

Tirsdag d. 14 maj

Eftersåes greens

 

Tirsdag, den 30. april

Fra dags dato skal der ikke længere lægges op!

Der er god vækst på banen og derfor ikke længere grundlag for at der skal lægges op.

 

Tirsdag, den 30 april

topdresses greens

 

Tirsdag, den 9 april  

Topdresses Greens 

 

 

 

Torsdag, den 28. marts 2019

Fredag den 29. marts åbnes der for spil til sommergreens. Tidspunktet er endnu ikke fastlagt – men det bliver en gang sidst på formiddagen!

Banen ser efter vinteren godt ud. Der er fældet træer og grene er fjernet. Bunkers er renoveret og fairway er striglet.

Greens er også gjort klar til en ny sæson – der er kørt 40 tons topdress (sand) på, der er vertidrænet, hurtig priklet, tromlet og klippet.

For at skåne græsset, som endnu kun gror ganske langsomt, SKAL der lægges op!

Og – så er det MEGET vigtigt – at der rettes nedslagsmærker op.

Fra mandag den 1. april må der anvendes golfcarts og -scootere på banen. Der henstilles til at der køres på stierne! 

Der er åbnet for indtastning af scores i Golfbox.

Alle ønskes en god sæson 2019!

 

 

Tirsdag den 20 november 2018

Der spilles til vinter greens og fra vinter teesteder.

Kørsel med golfcarts og -scootere er hermed ikke tilladt mere før sæsonstart 2019.

Temperaturen i jorden er 4,2 grader, det betyder at væksten i græsset er stoppet og det samme er spil til sommer green også. Som tidligere beskrevet er banen blevet et hul mindre, men på medlems mødet d. 7 nov var der et medlem som forslog om man ikke kunne lavet et kort par 3 hul så der er 18 huller at spille til, der er hermed besluttet at der laves et extra hul efter hul 16 så der spilles til green 5 på par 3 banen.

Der skal tee´s op på fairway og i semirough.
Vintertee´s kan købes i Proshoppen, som i november har åbent alle onsdage fra kl. 10.00 til 16.00 og lørdage fra kl. 10.00 til 14.00.

Herudover kan der købes vintertee´s i sekretariatet.

Hilsen Jacob Thy Clausen

Chefgreenkeeper. 

 

 

Onsdag, den 7. november 2018

Vinterbanen

Vores vinterbane bliver i år et hul mindre og en del af hullerne vil blive kortere end vi har været vant til.

Årsagen skal findes i den forgangne tørre sommer. Græsset vi har eftersået er endnu ikke klar til at klare vinterens strabadser og slitage og for at få så god en sæsonstart næste år som muligt, er denne beslutning taget.

Banen bliver afkortet med et hul – hul 3 – og vintergreens anlægges, hvor der er god eksisterende græsvækst.

Teestederne vil enkelte steder også blive anlagt andre steder.

Der vil blive opsat afspærringer i form af kæder eller snor for at hjælpe jer den rigtige vej rundt. 

Mvh. Baneudvalget

 

 

Fredag d. 2 nov.

Jord temperaturen i greens er pt 8,4 grader. Væksten stopper når den temperaturen kommer under 8 grader.

Greens generalt ser super fine ud og de bliver ikke lukket før der er mere slidtage end vækst og vejret ser ok ud ind i næste uge også.

Vi kan forbygge svampeangreb på greens men, hvis der er svamp på fairways trækker man det med ind på greens via maskiner og spil, det kan vi ikke gøre noget ved. I dette tilfælde bliver er vi nødsaget til at lukke for spil til sommergreens selvom der er vækst i græsset.

Bunkerkanter er ved at blive skåret, så undgå venligst at træde på kanten. Det skal man faktisk undgå hele sæsonen så man bedre kan vurdere om man ligger i bunker eller ej. 2 bunkers er helt lukket, der er blåpæle med sort top. Det betyder man har frit drop ud af bunker, men ikke nærmere flaget. Bunkers der er markeret med blå spray, hvor kanten er meget høj har man frit drop ud af det markeret område, dog ikke nærmere flaget.

Hilsen Jacob Thy Clausen

Chefgreenkeeper.

 

uge 39.

Tirsdag og onsdag bliver greens eftersået og efterfølgende tromlet for at lukke sårillerne igen. Torsdag får greens et tyndt lag topdress for at beskytte de nye planter og for at boldene ruller jævnt igen.

Vi eftersår greens for at udkonkurrere den enårig græs som er meget modtagelig for svampesygdomme, jo mere kulture græs vi kan få, jo bedrer start for vi på sæsonen og bedre greens i løbet af sæsonen.

Hilsen Jacob

Chefgreenkeeper  

 

Uge 35.

Tirsdag d. 28 August bliver greens områder striglet på bagni. Fairway og semi rough bliver striglet fra onsdag morgen, man kan forvente at et enkelt hul er lukket på jeres runde. Vi er i gang med at efterså semi rough og greens områder på forni. Først i uge 36 bliver Fairways på forni eftersået, nærmere info følgere.

Alle fairways og semi rough blev gødet mandag for at hjælpe væksten og de nye frø i gang.

 

Onsdag i uge 34

Reparation af fairways efter tørke skader.

Fairways og semi rough strigles på hul 1-9. Dødt plante materiale fjernes med vores løvblæser og fejemaskine.

Vi starter på hul 9 og kører baglens. Det hul vi arbejder på, lukkes og åbnes så hurtigt så muligt igen. Fairways på forni er hårdest ramt. Der , hvor græsset er gult, regner jeg med at 50% kommer igen, i semi roughen, hvor der var et tyndt græstæppe i forvejen , skal vi være glade for, hvis der kommer 10% igen. Så for at få gode fairways og semi rough på forni næste år kommer der et firma og efterså´er dem i uge 35.

I uge 35 strigles fairways og semi roughen på bagni. De er ikke så hård ramt så dem efterså´er vi selv der, hvor det trænger mest.

Alle Teesteder er blevet prikket, eftersået og topdresset i denne uge. Fra næste uge bliver teemarkeringerne på de hårdeste ramte flyttet helt frem for at skåne dem mest muligt, pinplaceringen står ligeledes længst væk fra Tee for at holde en rimelig længde på hullet, dog ikke til klubmesterskaberne i den kommende weekend. Ved starterhuset er der ikke oplyst pinplacering i denne periode.

Hilsen Jacob Thy Clausen

Chefgreenkeeper

 

 

Mandag d. 13 august.

Fra kl 17.30 prikkes greens på forni. Bagni prikkes Tirsdag morgen, efterfølgende bliver greens tromlet.

Hilsen Jacob Thy Clausen

Chefgreenkeeper

 

Torsdag d. 12 juli.

 Pga. sygdommen Antraknose på nogle enkelte greens vil der weekenden over kun blive klippet hver anden dag og tromlet de andre dage. I dag er der blevet tromlet og kørt en n-p gødning på, fredag vil de så blive klippet.

Lidt fakta omkring sygdommen Antraknose.

Antraknose er en velkendt græssygdom på enårig rapgræs. Et angreb på en stresset enårig rapgræs green kan have katastrofale konsekvenser.

Symptomer på angreb af svampen viser sig først som små, gul til bronze-farvede pletter på 2-5 cm i diameter i græsset. Efterhånden som sygdommen udvikler sig, dannes der store, uregelmæssige pletter med reduceret skudtæthed. Forhold som favoriserer sygdommen er, såsom lavklippehøjde, mekaniske skader, høj temperatur og næringsstof-mangel, kan svampen angribe græsset. Sygdomsudvikling fremmes af jordpakning, dårlig dræning samt mangel på kvælstof, fosfor, kalium, eller vand. Så hvad kan der gøres.

Gennemfør et intensivt luftnings program hele vækstsæsonen. Mindst en dybdeluftning med vertidrain i juli/August( Det blev gjort i uge 27 ).

Undgå mangel på fosfor og kalium( Er kørt ud )

Vand rigeligt og sjældent, undgå aftenvanding, men tørkestress skal undgås i varme perioder( Vi vander greens om morgenen )

Øg klippehøjden for at reducere plantestress. ( Det har vi ikke gjort )

Reducer antallet af klipninger ved at erstatte nogle af klipningerne med tromling.(Det gør vi i de næste dage)

Udskift enårig rapgræs ( Vi kæmper en stor kamp hvert år.)

Hilsen Jacob Thy Clausen

Chefgreenkeeper.

 

 

Mandag d. 2 juli

Fra kl 14.00 vertidræn, hurtig prik og topdresses samt nedmåtning af sand på greens. Regner med vi når 14 greens. Resten bliver gjort færdig Tirsdag morgen så der er åben for spil igen fra kl 7.

Hilsen Jacob Thy Clausen

Chefgreenkeeper.

 

Onsdag d 20 juni.

Kl 04.00 klippes, prikkes og tromles greens på hullerne 10-18, arbejdet er færdigt inden spillere når Bagni.

Kl 17.40 prikkes greens på hullerne 1-9. Tiderne på golfbox er blokeret men der kan spilles til vintergreen.

Torsdag morgen kl 05.00 bliver greens tromlet og klippet og er åben for spil igen.

Hilsen Jacob Thy Clausen

Chefgreenkeeper.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.