• Forside
 • Klubber i klubben
 • Generelle betingelser

Generelle betingelser for Klubber i klubben

Sønderjyllands Golfklubs ”Klubber i Klubben” er selvstyrende ud fra at bestyrelsen i Sønderjyllands Golfklub har godkendt ”Klubber i Klubbens” generelle betingelser og gældende vedtægter.

Gælder fra april til juni og fra august til oktober begge måneder inklusiv.

 1. Fortrin i begrænset omfang kan tillades i juli efter aftale med sekretariatet
 2. Klubberne i Klubben kan ikke tillade gunstart
 3. Formiddags-klubberne kan dog tillades baglæns gunstart efter aftale med sekretariatet
 4. Turneringer med gæster eller klubberne indbyrdes, der arrangeres af Klubber i Klubben udenfor de fastsatte tidsrum, herunder udvidet spilletid, skal godkendes af sekretariatet
 5. Klubberne i Klubben har mulighed for lukning af 1. tee eller gunstart til afslutningsturneringer eller når der er tale om et større arrangement, der afsluttes med spisning i restauranten. Afslutningsturneringer, hvor der ønskes gunstart skal finde sted efter 1. oktober og starttidspunktet skal være kl. 9.00
 6. Klubber i Klubben skal stille med starter i tidsrummet med fortrinsret
 7. Der spilles udelukkende i 4-flights
 8. Deltagere bør efterfølgende spise i restauranten
 9. Traktementet skal være bestilt inden start
 10. Klubbernes årsprogram afleveres så tidligt som muligt til sekretariatet, som efterfølgende godkender årsprogrammet
 11. Klubber i Klubben skal i deres respektive vedtægter og/eller retningslinjer anføre kriterier for medlemsoptagelse, herunder de aftalte optagelsesbegrænsninger (Hcp. begrænsning), samt anføre hvor mange medlemmer klubben anser som hensigtsmæssigt i forhold til spilletider, herunder fastlæggelse af kontingent
 12. Klubber i Klubben skal optage medlemmer, som indmeldes i Sønderjyllands Golfklub i perioden fra april til oktober. De nye medlemmer, som ønsker optagelse, skal opfylde den respektive klubs optagelsesbetingelser. Klubber i Klubben fastsætter betingelser for ny-indmeldte medlemmers deltagelse i igangværende turneringer.
 13. Tilmelding til Klubberne i Klubben skal ske hvert år
 14. Der må ikke benyttes spilleformer, som unødigt forsinker spillet. En spillerunde gælder som for øvrige ca. 4 timer