• Forside
  • Sdj. Golfklub
  • Bane information

Bane Information

Onsdag, den 18. april 2018

Fra torsdag den 19. april må der køres med golfcarts og -scootere efter "sommerreglerne"! 

Fra fredag, den 20. april skal der ikke lægges op mere. 

 

 

Tirsdag, den 10. april 2018

Så sker det - vi åbner banen for spil til sommergreens i morgen den 11. april - alle huller vil være klar fra ca.8.28. 

Golfcarts- og scootere må anvendes - der skal dog køres efter vinterreglerne. 

Alle ønskes en god sæson! 

Chefgreenkeeper Jacob Thy Clausen

 

Lørdag d. 7 April.

Så kom varmen endeligt til Sønderjylland Golf Klub. Det betyder vi kan komme ud og arbejde på greens, green 1-3-4 er der taget propper op, dresset og måttet så fordampningen af vand øges væsentligt. Fra Mandag morgen bliver resten dresset, prikket, måtte og gødet, der bliver arbejdet på højtryk og man kan forvente at greens bliver åbnet i sidste halvdel af ugen. Når banen er åbnet er der også åben for biler, dog efter vinter regler indtil væksten er kommet helt i gang.

Venlig Hilsen

Chefgreenkeeper Jacob Thy Clausen.

 

 

 

 

Mandag d. 11 marts.

Det står ikke vand på banen længere, så banen er åbnen for spil. Det er meget glat derude, så være opmærksom på, hvor I går.

Der bliver flyttet huller og markeringer så snart vi kan køre på banen. 

8 Marts

Grundet vejrliget er det nødvendigt fortsat at holde banen lukket.

Jorden er frosset et par centimeter under jordoverfladen og vandet, som ligger i overfladen, kan således ikke trække ned. Herved ødelægges græsset og vækstlaget og sæsonåbning af banen kan blive væsentligt udskudt.

Der tages beslutning om evt. åbning mandag den 12 marts kl. 07.30.

Vi håber, at I alle har forståelse for beslutningen!

I skal som sædvanligt være velkomne til at gå en tur på banens stier og veje, så kroppen og motionen kan holdes ved lige!

******************************************************************************************************************************

 

 

5 Marts 2018.

I de kommende dage er der varslet frost om natten og plusgrader om dagen. Dette vil, grundet den megen sne, medføre smeltevand, som ikke kan trække ned og hermed yderligere vandmængder i overfladen.

Banen vil derfor være lukket  fra mandag d. 5 marts.

Ny opdatering af banens status torsdag d. 8 marts.

 

*************************************************************************************************************************

 

23. februar 2018

Vejrudsigten melder fra søndag og i kommen uge frost, både i nat- og dagtimer.

Banen vil derfor igen være åben fra søndag den 25. februar.

Græs er sårbart i frostvejr. Vi anbefaler derfor at der anvendes bærebags.

Set ud fra et agronomisk udgangspunkt kan frost skade græsset enten direkte eller indirekte. Så snart temperaturen kommer under nul grader ved græsoverfladen begynder vandet i luften at kondensere og der dannes iskrystaller på overfladen af græsset. Inden i græssets blade vil plantecellerne efterfølgende fryse til, og det er ved dette scenarie, at græsset er meget følsomt.

Hvis der tillades trafik på græsset ved frost (fødder, vogne etc.) vil de frosne celler i græsset ødelægges og græsset vil misfarves og få et mere sort/gråt udtryk, inden græsset dør og bliver gult. Græs har imidlertid en god evne til at komme igen, men græssets evne til at regenerere afhænger af skadens størrelse og væksthastigheden, som selv sagt er meget lav om vinteren. En stor skade om vinteren vil derfor forblive stor, indtil væksten i græsset er tiltaget. På områder med meget trafik vil græsset kunne miste sin tæthed, ensartethed og være modtagelig for sygdomsangreb af eksempelvis sneskimmel, der er den mest udbredte svampesygdom på de danske golfbaner og som foruretter stor skade.

*****************************************************************************************************************************************************************************************

Følgende meddelelse er sendt pr. Nyhedsmail den 21. februar 2018

Banestatus
Som meddelt i Nyhedsmail, udsendt den 19. februar, kan der i den kommende tid forventes bane-lukkedage.

Jorden er frosset et par centimeter under jordoverfladen og vandet, som ligger i overfladen, kan således ikke trække ned. Herved ødelægges græsset og vækstlaget og sæsonåbning af banen kan blive væsentligt udskudt.

I de kommende dage er der varslet frost om natten og plusgrader om dagen. Dette vil medføre smeltevand, som ikke kan trække ned og hermed yderligere vandmængder i overfladen.

Banen vil derfor være lukket - foreløbig til og med søndag den 25. februar.

************************************************************************************************************

Banen er lukket onsdag den 21. februar 2018 - vi henviser venligst til nedenstående mail udsendt den 19. februar 2018.

************************************************************************************************************

Følgende meddelelse er sendt pr. Nyhedsbrev den 19. februar 2018

Banelukning

De dage, hvor banen er meget våd og temperaturen kommer op over frysepunktet, kan det forventes, at banen vil være lukket!

Vi kan i den forbindelse meddele, at banen vil være lukket for spil tirsdag den 20. februar 2018.

P.t. er jorden frosset et godt stykke ned og når temperaturen kommer i plus vil de øverste centimeter blive våde og smattede idet vandet ikke kan trække ned.

På mange huller står der blank vand eller is, som venter på at plus graderne tager over, så vandet kan trænge ned i jorden.

Ved betrædning i denne tilstand vil skaderne på græsset og i vækstlaget blive meget store, hvilket kan medføre at åbningen af banen kan blive væsentligt udskudt.

På klubbens hjemmeside under BANEINFO  kan I blive opdateret om hvorvidt banen er åben eller lukket.

Vi håber, at I alle har forståelse for beslutningen!

I skal som sædvanligt være velkomne til at gå en tur på banens stier og veje, så kroppen og motionen kan holdes ved lige!

Med venlig hilsen
Jacob Thy Clausen
Chefgreenkeeper

 

Se en video om græssets udfordringer med frost.

https://youtu.be/uVuqnNWa7HY?list=PLlLmdZ3JJ29AiCz0x3tVLCs5CRZKi93jZ 

Mandag d. 20 november. VINTERGREENS.

Væksten på greens er minimal. Slidtagen på græsset er nu større end væksten, så derfor spilles der til vintergreens. Greens skal vertidrænes og hullerne derfra, står åben vinteren over, så frosten bedre kan komme i dybden. Frosten er med til at bryde den komprimeret jord, så der skabes nye pore(gange) som ilt og vand kan bevæge sig i.

Hilsen Jacob.

 

17. november

Der spilles til sommergreens!
Green 1, 3 og 4 er dog fortsat lukkede på grund af de store regnmængder - her spilles til vintergreens! 

 

6. November  Arbejde på Greens.

greens klippes, topdresses, prikkes, sandet måttes ned og efterfølgende tromlet.

Når arbejdet forgår, spilles der til vintergreens. Sommergreens åbnes løbende igen, når arbejdet er færdig  

Hilsen Jacob, Chefgreenkeeper.

 

27. oktober, kl. 12.00

Solen skinner - og vi åbner igen for spil til sommergreens! 

Der er dog fortsat lukket for brug af golfcarts og -scootere. 

God weekend! 

25. oktober 2017
Greens bliver lukket i dag! Der spilles til vintergreens.

De store regnmængder i løbet af natten og varsling om fortsat regn, har desværres medført at vi har måttet lukke greens. Vi følger situationen og håber at kunne åbne greens igen.

 

Fra Mandag . 23 oktober høstes roughen, i den forbindelse skal der holdes stor afstand til maskinen. Der ligger mange bolde i græsset og kommer de igennem maskinen skydes de ud med høj hastighed.

Hilsen Jacob

 

 

 

Torsdag, den 19. oktober 2017
Vi må desværre meddele, at der igen lukkes for kørsel på banen med Golfcarts og -scootere. 
Årsag - store regnmængder i løbet af den forgangne nat. 

Tirsdag den 17. oktober 2017

Der er åbnet op for kørsel med golfcarts og -scootere.
Indtil videre er det tirsdag, onsdag og torsdag i denne uge - hvor der er lovet godt vejr og kun en lille smule regn!
Hold øje med denne side vedr. opdatering!

Fredag den 13. oktober 2017

Vi må desværre meddele, at der pr. d.d. lukkes for kørsel med Golfcarts og -scootere.
De voldsomme regnmængder den seneste tid har bevirket at jordbunden er meget våd og kørsel med golfcarts og -scootere vil hermed ødelægge græsbelægningen.
Såfremt vi kommer ind i en "tørvejrsperiode" igen - vil vi måske lukke op for kørsel igen. Hold øje med Bane Information her på siden!

 

Onsdag d. 11 oktober.

Hele banen er åben, dog spilles der til vinter greens på hul 1-3-4 da de er meget våde.

Der må kørers i golfbiler, men vær´ venligst meget forsigtigt ved i gang sætning og, hvor der køres. 

Torsdag d. 5 oktober.

Her til aften er banen gået igennem, det er vådt men der kan spilles golf igen fra fredag morgen d 6 okt kl 7.40.

Det er stadig lukket for golfbiler, Og det er der hele weekenden over.

Midlertidlig lokal regel om spil med lejeforbedring for Sønderjyllands golfklub gældende fra 6 oktober 2017.

" En bold, der ligger på noget tæt klippet areal through the green område, må løftes uden straf og renses.

Før bolden løftes, skal spilleren markere dens position.

Efter at have løftet bolden skal spilleren placere den på et sted inden for 15 cm, fra og ikke nærmere hullet, end hvor den oprindeligt lå, som ikke er i en hazard eller på en green. En spiller må kun placere bolden en gang, og den er i spil, når den er blevet placeret(Regel 20-4) . Hvis bolden ikke kommer til hvile på det sted, hvor den placeres, gælder Regel 20-3d. Hvis bolden, når den placeres, kommer til hvile på det sted, hvor den placeres, og efterfølgende flytter sig, er der ingen straf, og bolden skal spilles som den ligger, medmindre bestemmelserne i en anden Regel gælder.

Hvis spilleren undlader at markere boldens position, før han løfter den, eller flytter bolden på nogen anden måde, såsom at rulle den med en kølle, pådrager han/hun sig et straffeslag.

Note: "Tætklippet areal" betyder ethvert areal på banen, herunder også stier gennem rough, der er klippet til fairwayhøjde eller lavere.

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF LOKAL REGEL:

HULSPIL - tab af hul; SLAGSPIL - to straffeslag.

Hvis en spiller pådrager sig den almindelige straf for overtrædelse af denne lokal regel, er der ingen yderligere straf efter den lokal regel.

Hilsen chefgreenkeeper

Jacob Thy Clausen

Torsdag d. 5 oktober

Pga. de store mængder nedbør der forventes i morgen er banen lukket fra torsdag morgen.

Følg venligst med på Bane info, hvornår vi åbner banen igen.

Hilsen Chefgreenkeeper

Jacob Thy Clausen. 

 

 

14. september 2017

Banen er lukket i dag på grund af store nedbørsmængder!

 

Vinter greens.

I August måned begyndte vi at forberede vintergreens til vinter. Der må spilles fra dem, så længe man ligger turfen tilbage, som man ellers også gør på fairway og semi rough.

Skulle der være nogle huller i vintergreens når de åbner, så hånd-dresser og eftersår vi dem.

 

 

Tirsdag d. 12 september

Pga. den meget nedbør, skal greens have lidt luft, så fordampningen øges. Det gøres med en hurtigprikker som laver små huller i en dybde på 8-10 cm.

Vækstlaget bliver meget komprimeret, når jorden er fugtig, det bliver den af kørsel med vores maskiner og trafik fra golfspillere. Pakning af jorden hæmmer rodvæksten, så græsset får problemer med at optage vand og nærringsstoffer. Det gør græsset svagere overfor slid, og det nedsætter konkurrenceevnen overfor ukrudt og sygdomme.

Hilsen Chefgreenkeeper

Jacob Thy Clausen

 

Tirsdag d. 29. august

Banen er lukket fra kl 12 til kl 13.

Greens skal eftersåes, topdresses, sandet bliver måttet ned og efterfølgende bliver greens tromlet. Fra kl 13 spilles der til greens igen, go tur.

Hilsen Chefgreenkeeper

Jacob Thy Clausen

Torsdag den 27. juli

 

Der foretages grønthøstning af dele af roughen.  Tænk venligst på egen sikkerhed når i er i nærheden af grønthøsteren.  

 

Torsdag, den 8. juni

Hvis vejret tillader det, bliver Greens topdresset og måttes ned. Arbejdet forventes at være færdig kl 10.

Der kan spilles til greens, men der kan være lidt vente tid til de morgen friske golf spillere.

 

Sådan rettes nedslagsmærker op.

 

Se video her

 

Tirsdag, den 25. april

Tirsdag den 25. april vertikalskæres fairway hul 1 til 9.

Hullerne lukkes og åbnes efterhånden som arbejdet pågår – det skal forventes at 1 hul vil være lukket ad gangen.

    *****

Fredag, den 21. april

Fra 21. april 2017 må der ikke længere lægges op på tætklippede arealer!

    *****

Onsdag den 19. april

Onsdag den 19. april vil greens blive eftersået og efterfølgende tromlet.

Greenkeeperne starter med de første 5 huller kl. ca. 13.00 - og indstiller arbejdet kl. 16.20.  

Greenkeeperne fortsætter arbejdet kl. ca. 17.00 når Onsdagspigerne har passeret hul 5.

Torsdag den 20. april vil greens blive topdresset, måttet ned og tromlet.

Denne arbejdsproces er nødvenlig for at opnå jævne greens.